မတူေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတယ္

နာေကာ္၊ ခ၀ဲျခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္။ ဓါတ္ပုံ- ေနာေနာ္

နာေကာ္သည္ ကခ်င္ဘာသာ စကားကိုု ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ ေျပာတတ္သည့္ လားဟူ တုုိင္းရင္းသူ ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသား Mahkau Brang Nan (ဘရန္နန္) ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္မွာလည္း ကခ်င္စကားကိုုပင္ အဓိက ေျပာၾကၿပီး ဘာသာတူ၊ လူမ်ိဳး မတူသည့္ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးသည္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထုုိင္ၾကသည္။

သူတိုု႔ႏွစ္ဦးတြင္ ေနာက္ထပ္ တူသည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ႏွစ္ဦးစလံုုး အျမင္အာရံုု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ငယ္စဥ္ကပင္ အျမင္အာရံုု ကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးတြင္ သားသမီး ႏွစ္ဦး ရွိၿပီး သူတိုု႔မိသားစုုသည္ ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ေနထုုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည့္ နာေကာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးျမိဳ့နယ္ အီႏိႈင္းေက်းရြာမွ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္ခန္႔ ကစျပီး ၁၉၇၉ ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ကို ေရာက္ရိွခ့ဲျပီး ပညာသင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ နာေကာ္သည္ အျမင္အာရံုုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား စာသင္ၾကားရန္ အတြက္ လိုုအပ္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကိုု တည္းျဖတ္စစ္ေဆးသည့္ တာ၀န္ကိုု ခ၀ဲၿခံမ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ လုုပ္ကုုိင္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဘရန္နန္သည္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုု ပညာသင္ၾကားေနသူ ျဖစ္သည္။

School of education center for the blind.jpeg

သားတစ္ေယာက္ သမီးတစ္ေယာက္ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးတြင္ ရွိၿပီး သားသည္ ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ကားေမာင္းေနၿပီး သမီးအငယ္သည္ တကၠသိုုလ္၀င္တန္း ျဖစ္သည္။

သူတိုု႔ ႏွစ္ဦးသည္ တကၠသိုုလ္တြင္ ေတြ႕ဆံုုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးစလံုုး ဘဲြ႕ရၿပီးေနာက္ ခ၀ဲၿခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ အလုုပ္လုုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခ၀ဲၿခံသည္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့စဥ္က ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ အဖြဲ႔အစည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေက်ာင္းအမည္တြင္ေနေသာ္လည္း မ်က္မျမင္မ်ား ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြး တန္းတူလက္ခံသင္ၾကားေပးထားေၾကာင္း ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခ၀ဲၿခံ၏ တြဲဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေစာေသာင္းၾကည္ က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသည္ ၁၉၇၅ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ ဘြဲ႔ရမ်က္မျမင္ ၅၀ ေက်ာ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ၉၀ နီးပါး ႏွင့္ မ်က္မျမင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၁၉၇၅ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ခ၀ဲၿခံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရိွေနျပီျဖစ္သည္။

သူမမ်က္မျမင္ေက်ာင္းေရာက္ျပီးေနာက္ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္ သူမ၏ မိဘမ်ားေသဆံုးခ့ဲျပီးေနာက္ ခိုးကိုးရာမ့ဲ မိဘမ့ဲဘဝသို႔ေရာက္ရိွ ခ့ဲျပီးေနာက္ အိမ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခ့ဲသည္။

“ေယာက္က်ားယူမွ ေယာက္က်ားကိုအားကိုးရမယ္ေပါ့၊ အသက္ၾကီးလာရင္လည္းကိုယ့္ကိုျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မ့ဲ သားသမီးလည္းလိုျခင္တယ္ ဒါေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ျပဳခ့ဲတယ္။” လိုု႔ နာေကာ္က ေျပာသည္။

သူတိုု႔ႏွစ္ဦးသည္ လူမ်ိဳး မတူေသာ္လည္း နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ ယေန႔တုုိင္ ေနထုုိင္နိုုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘရန္နန္က သူတိုု႔ႏွစ္ဦး နားလည္မႈရွိစြာ ေနထိုုင္ႏိုုင္ျခင္းကိုု ‘ကခ်င္မဟုတ္ေသာ္လည္းကခ်င္စကားတတ္တယ္။ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ေလ့လာတယ္။ တစ္ေယာက္ရ့ဲ အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ေျပာျပက်တယ္။ အဓိကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာနားလည္မႈပါပဲ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဝန္ထမ္းျဖစ္တယ္။ ရတ့ဲလစာကိုေျခြတာျပီးစားတယ္။ရတ့ဲလစာႏွင့္ကေလးေတြကိုေက်ာင္း ထားေကြ်းေမႊးတယ္။” ဟုု ဆိုုသည္။

ဘရန္နန္ နွင့္ခ်စ္ၾကိဳက္ျပီး မ်က္မျမင္ေက်ာင္း မွ ဆရာမ်ားက လက္ထပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘဝျခင္တူျဖစ္တ့ဲ နာေကာ္ ႏွင့္ ဘရန္နန္ဟာ မ်က္မျမင္ဘဝနွင့္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို အတူေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ယခုတူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ေမွ်ာ္မွန္းထားတ့ဲအတိုင္ သားသမီးႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားျပီ သူတို႔ ရဲ့ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေနျပီျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္မ်က္မျမင္ေပမ့ဲ တူညီေသာေမတၱာေတြရိွပါတယ္။ ဒီလိုႏွင့္တစ္ေယက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္နားလည္မႈရိွၾကပါတယ္။”

သူမ၏ခင္ပြန္႔သည္လည္း သူမလိုမ်က္မျမင္ဘဝႏွင့္သာ သည္ေက်ာင္းကိုေရာက္ရိွလာခ့ဲျပီး ပညာသင္ၾကားရင္း သူတို႔ႏွင့္ေရာက္ ဘဝျခင္းတူ၊ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ျခင္းတူ ႏွစ္ေယာက္သဘာဝ အတူသာယာေသာ အိမ္ေထာင္ျဖင့္တည္ေဆာက္ခ့ဲသည္။

သူမ၏ခင္ပြန္းအေၾကာင္းကိုလည္း နာေကာ္က ယခုလိုေျပာျပသည္။

“တစ္အိမ္လံုးမွာဘြဲ႔ရတယ္ဆိုဒါလည္းသူမ်က္မျမင္တစ္ေယက္ထဲရိွတယ္။ ဒီလိုမ်က္မျမင္ျဖစ္ရဒါလည္းဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲလို႔ သူကကြ်န္မကိုေျပာျပတယ္။”

ဘရန္နန္သည္လည္း ဂီတ ၀ါသနာပါသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔သာမက ႏိုုင္ငံျခား တုုိင္းျပည္မ်ားသိုု႔ပါ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

နာေကာ္၊ ခ၀ဲျခံ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္။ ဓါတ္ပုံ- ေနာေနာ္

ယခုလိုမသန္စြမ္းေပမ့ဲ သာယာေသာခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ ကိုႏွစ္ဘဝေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္း ေနျပီျဖစ္ျပီး နာေကာ သည္လည္း မ်က္ျမင္မ်ားေရးထားေသာမ်က္မျမင္စာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကြန္ပ်ဴတာ ျဖင့္ျပန္လည္စီစစ္ေသာ အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေနျပီး သူ႔ဘဝလိုမ်က္မျမင္ေသာသူမ်ားအတြက္အက်ိဳးျပဳလုပ္ေဆာင္ေနသလိုု ဘရန္နန္္သည္လည္း မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေပးရင္း ေပ်ာ္ရြင္စြာ ေနထိုုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳး မတူေသာ္လည္း သူတိုု႔ႏွစ္ဦး နားလည္မႈ ရွိစြာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနႏုုိင္သည္ဟုု ဘရန္နန္က ဆိုုသည္။

“သည္ေက်ာင္းမွာကအားလံုးကိုလက္ခံတယ္ဆိုေတာ့ မခြဲျခားပဲ အားလံုးကိုတန္းတူသင္ေပးတယ္” ဟုု ဘရန္နန္က ဆိုုသည္။

  • Popular

  • Latest