KNG - TV

Category: KNG - TV

ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ဘာသာရုပ္သံအစီစဥ္ (ေအာက္တုိဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၆)


- ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညႇာ၊ ျမစ္ဝွမ္း နဲ႔ ေငၚခ်မ္းခ ေပၚက ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ ေဒသခံေတြ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။
- ျပည္တြင္းျပည္ပ
...
Share
Category: KNG - TV

ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ဘာသာအစီစဥ္ (စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔)