ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ဘာသာရုပ္သံအစီစဥ္ (ေအာက္တုိဘာ ၁ ၊ ၂၀၁၆)


- ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညႇာ၊ ျမစ္ဝွမ္း နဲ႔ ေငၚခ်မ္းခ ေပၚက ေရကာတာ စီမံကိန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းေပးဖုိ႔ ေဒသခံေတြ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။
- ျပည္တြင္းျပည္ပ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ကခ်င္စစ္ပြဲ အတြက္ အထူး ဆုေတာင္း အစီစဥ္ ျပဳလုပ္လာေနၾကပါတယ္။
- ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူညီကုိ အေမရိကန္ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့သြားမယ္။


  • Popular

  • Latest