သတင္း

Title Published Date
ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန႔္က်င္စာရြက္ ကပ္ခဲ့ 20 October 2010
ျမစ္ႀကီးနား NDF ပါတီမွ ဆိုင္းဘုတ္ အျဖဳတ္ခံရ 19 October 2010
ေကအိုင္အုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ စစ္အစိုးရတားဆီး 18 October 2010
စစ္အစိုးရၾကံ့ဖြံ႕ပါတီက ကခ်င္ခရစ္ယာန္မ်ားအား ေငြေပးၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ုံး 16 October 2010
KIA အား “ေသာင္းက်န္းသူမ်ား” ဟု စစ္အစိုးရ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရားဝင္ ေခၚဆိုလိုက္ 15 October 2010
NDF ပါတီ၏ လူထုမဲဆြယ္စည္း႐ုံးျခင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဟန္႔တား 13 October 2010
ဥကၠဌဦးေဌးျမင့္နာမည္တပ္၍ ယုဇနကုမၸဏီအားတရားစြဲဆိုျခင္း အပယ္ခံရ 12 October 2010
ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ယုဇနကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားအား စစ္အစိုးရမွ လက္နက္ထုတ္ေပး 06 October 2010
ကခ်င္လက္နက္ကိုင္တပ္ ၃ ဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ 05 October 2010
ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုင္းမႉးမွ ခရစ္ယာန္ဆရာမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္း႐ုံး 02 October 2010
ေဒသခံမ်ား ၾကံ့ဖြတ္ပါတီကိုသာ မဲေပးရန္ ဦးမထုေနာ္ျပည္သူ႔စစ္္အဖြဲ႔မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေန 01 October 2010
ျမန္မာစစ္ ရဟတ္ယာဥ္အား KIO သတိေပးပစ္ခတ္ 24 September 2010
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မူးယစ္ေဆး၀ါး အျမန္လုပ္ယူရန္ ျပည္သူ႔စစ္ ၃ ဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားခံရ 23 September 2010
စစ္အစိုးရ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ေရးသင္တန္း တက္ေရာက္သူမ်ား နားမလည္ 21 September 2010
ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ ထက္၀က္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲပယ္ဖ်က္ 20 September 2010
အာဆီယံတြင္ ပထမဆံုး စံျပအျဖစ္ KIO အား ေခ်မႈန္းရန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သိန္းစိ္န္ ျခိမ္းေျခာက္ 20 September 2010
KSPP ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦး တသီးပုဂၢလ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈ ပယ္ခ်ခံရ 16 September 2010
ၾကံ့ဖြတ္ပါတီက မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စု အခမဲ့လုပ္ေပးကာ လူထုမဲဆြယ္ေန 10 September 2010
လက္နက္ခ်ရန္ KIO ျငင္းဆိုျပီးေနာက္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္ 09 September 2010
႐ိုေမးနီးယားမွ ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ား စား၀တ္ေနေရး အခက္ေတြ႕ေန 07 September 2010
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လထဲ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အသတ္ခံရ 06 September 2010
ေရွ႕ KIO ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေပၚ လူထုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ 03 September 2010
KSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ား တသီးပုဂၢလလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ 01 September 2010
ေကအိုင္အို လက္နက္မခ်ပဲ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္လိုလား 31 August 2010
KIO လက္နက္ မ ခ် ရန္ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား တိုက္တြန္း 28 August 2010
ဟူးေကာင္းတြင္ လယ္ယာ၊ အိမ္ျခံေျမမ်ား ယုဇနကုမၸဏီမွ အဓမၼသိမ္းယူေန 25 August 2010
ေကအိုင္အို လက္နက္ခ်ရန္ ပထမဆံုး ျမန္မာစစ္အစိုးရ ညႊန္ၾကား 25 August 2010
အမတ္ေနရာ (၇) ခု သာ UDPKS ပါတီ ၀င္ျပိဳင္မည္ 24 August 2010
KSPP မွတ္ပံုတင္ရရိွေရး KIO လိုင္ဇာ ေၾကျငာခ်က္ေပၚ မူတည္္ေန 18 August 2010
ေကအိုင္အို ၏ ေရွ႕ႏိုင္ငံေရးကိစၥ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး 16 August 2010