သတင္း

Title Published Date
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လထဲ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး အသတ္ခံရ 06 September 2010
ေရွ႕ KIO ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေပၚ လူထုရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ 03 September 2010
KSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ား တသီးပုဂၢလလို ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ 01 September 2010
ေကအိုင္အို လက္နက္မခ်ပဲ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္လိုလား 31 August 2010
KIO လက္နက္ မ ခ် ရန္ ျပည္ပေရာက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား တိုက္တြန္း 28 August 2010
ဟူးေကာင္းတြင္ လယ္ယာ၊ အိမ္ျခံေျမမ်ား ယုဇနကုမၸဏီမွ အဓမၼသိမ္းယူေန 25 August 2010
ေကအိုင္အို လက္နက္ခ်ရန္ ပထမဆံုး ျမန္မာစစ္အစိုးရ ညႊန္ၾကား 25 August 2010
အမတ္ေနရာ (၇) ခု သာ UDPKS ပါတီ ၀င္ျပိဳင္မည္ 24 August 2010
KSPP မွတ္ပံုတင္ရရိွေရး KIO လိုင္ဇာ ေၾကျငာခ်က္ေပၚ မူတည္္ေန 18 August 2010
ေကအိုင္အို ၏ ေရွ႕ႏိုင္ငံေရးကိစၥ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး 16 August 2010
ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဴပ္က ၎၏စာေရးမအား နားရြက္ဆြဲ ပါး႐ိုက္ 12 August 2010
လိုင္ဇာတြင္ ကခ်င္အာဇာနည္ေန႔ က်င္းပ 10 August 2010
ကခ်င္ပါတီ UDPKS ပါတီရံုးခ်ဳပ္ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္ 09 August 2010
ကခ်င္ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ဆင့္ေခၚထားျခင္းကိစၥ ေနာက္လိုက္မ်ားစိုးရိမ္ 06 August 2010
ေကအိုင္အို လိုင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ တိုက္ဖိုက္ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြါးေန 05 August 2010
KSPP ပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ရန္ ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ 04 August 2010
ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထူေထာင္ေပးသည့္ ကခ်င္ပါတီ မွတ္ပံုတင္က်လာ 03 August 2010
ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔သြားေရာက္မည္ 02 August 2010
ခ်ီေဖြတြင္ ေင့ါခ်မ္းခ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္-ျမန္မာ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆို 30 July 2010
ကခ်င္ပါတီသစ္ UDPKS အသံုးျပဳမည့္ တံဆိပ္ကို ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီမွ ကန္႔ကြက္ 29 July 2010
တရား၀င္ျဖစ္မလာခင္ အၾကီးဆံုးကခ်င္ပါတီ KSPP လူထုစည္းရုံးေရးျပန္္စ 29 July 2010
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥရုေခ်ာင္းတံတား က်ိဳးရာမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေရထဲေမွ်ာပါ 27 July 2010
ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြ ေရကာတာစီမံကိန္းတြင္ ေတာင္ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြါး 24 July 2010
စစ္အစိုးရေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ UDPKS မွ ကခ်င္ လူထုမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေန 22 July 2010
ျမစ္ႀကီးနားေစ်းႀကီး မြမ္းမံတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ေစ်းသည္မ်ားေနရာအခက္ေတြ႕ 22 July 2010
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ဧရာဝတီေရႀကီး မည့္အေျခအေနေရာက္ေန 21 July 2010
KSPP အား ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ လက္ခံရန္ ေကာ္မရွင္ေျပာၾကား 20 July 2010
UDPKS ပါတီ လူထုစည္းရုံးေရးစတင္ 19 July 2010
လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ရန္္ မလိယန္ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြပိုေကာက္ခံေန 17 July 2010
အႏၱရာယ္ၾကားမွ ဝမ္းစာအတြက္ အသက္ေပးကာ ေရႊတူးေဖာ္ေန 16 July 2010