သတင္း

Title Published Date
ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္ ေရာက္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ KIA ဌာနခ်ဳပ္ စခန္းမ်ားကို ပစ္ခတ္ 18 August 2016
ကန္ပိုင္တီလမ္း ဘက္လည္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 17 August 2016
တိုက္ပြဲေၾကာင့္ Shahtu Zup အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္း ပိတ္ထား 13 August 2016
ကန္ပိုင္တီ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အစိုးရတပ္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား လာ 13 August 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ရွထူးဇြပ္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ 13 August 2016
ဖားကန္႔ လမ္းမေပၚ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 11 August 2016
ဟူးေကာင္း KIA တပ္ရင္း ၁၄ မွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ 11 August 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ဖားကန္႔လမ္းတြင္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 09 August 2016
တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းကို KIA တိုက္ခိုက္ 08 August 2016
KIO ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 08 August 2016
စစ္ေရွာင္မ်ား ေရာက္လာခ်ိန္ အစိုးရ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္း ပိတ္ထား 08 August 2016
ကန္႔သတ္ နယ္ေျမ မိုင္း ေၾကာင့္ ဆားေမွာ္ ရြာသား ၃ ဦး ေသဆံုး 06 August 2016
KBC က ‘၂၁ ရာစု ပင္လုံ’ ကို ယခင္ ကတိက၀တ္ အတိုင္းပဲ ျဖစ္ေစ လို 06 August 2016
တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ထပ္မံ ျဖစ္ပြား 04 August 2016
လုိင္စင္မဲ့ ကားမ်ားကုိ မဖမ္းဘဲ လုိင္စင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ေတာင္းဆို 03 August 2016
ဟူးေကာင္း ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 03 August 2016
၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္သင့္ ဟု ဆုိ 02 August 2016
မံစီျမိဳ႕နယ္တြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 30 July 2016
'သံုးပြင့္ဆုိင္စနစ္' ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ မုိင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေဝး သေဘာတူ 29 July 2016
မုိင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံ တတိယေန႔ ရွမ္းေျမာက္တြင္ အစုိးရတပ္ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲျဖစ္ 28 July 2016
‘ဆုိင္းငံ့ရန္’ ညြန္ၾကားမႈေအာက္ ပင္လုံ လူငယ္ ညီလာခံ စတင္က်င္းပ 27 July 2016
ပင္လံု တိုင္းရင္းသား လူငယ္ညီလာခံ ‘ဆုိင္းငံ့ထားရန္’ အစိုးရမွ ညႊန္ၾကား 26 July 2016
‘၀’၊ ကိုးကန္႔၊ တေအာင္း အဖြဲ႕မ်ား မိုင္ဂ်ာယန္ အစည္အေ၀း မ ပါ၀င္ 26 July 2016
တုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ပင္လုံ ညီလာခံ က်င္းပ 25 July 2016
မုိင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေ၀းသို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာ 25 July 2016
ကခ်င္ျပည္နယ္ (၄) ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေရၾကီး လာေန 25 July 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA ႏွစ္ ေနရာမွာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 22 July 2016
KIA မိုင္းေၾကာင့္ အစိုးရ စစ္သား ၂ ဦးေသ၊ ၃ ဦး ထိခိုက္ 21 July 2016
ကခ်င္ ျပည္သူမ်ား အစိုးရ ျပည္သူ႕စစ္ လုပ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ အမိန္႔ေပး ခံေနရ 20 July 2016
ကေလး (၆) ေယာက္ ဖခင္ တစ္ဦး အစိုးရတပ္၏ ေပၚတာ ဆြဲ ခံရ 19 July 2016