သတင္း

Title Published Date
KIA ကို အစိုးရ ဂ်က္တိုက္ ေလယာဥ္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ 17 May 2016
အစုိးရတပ္ ႏွင့္ KIA မံစီျမိဳ႕နယ္မွာ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား ေန 17 May 2016
NDF ပါတီမွ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ သြား သလဲ 16 May 2016
ကားမုိင္းျမိဳ႕တြင္ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္း မိုင္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ခံရ 15 May 2016
ဆုတ္ခြာ ေပးေသာ ဖားကန္႔ စခန္း ျပန္တုိက္ ယူမည္ ဟု KIA ေျပာ 13 May 2016
ကခ်င္ ဆရာမ ႏွစ္ဦး အမႈ ခမရ (၅၀၃) စစ္ေၾကာင္းမွဴး ကုိ စစ္ေဆး ေတာ့မည္ 13 May 2016
ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ တြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ဆက္ျဖစ္ ေန 10 May 2016
အစုိးရ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၂ ၾကား အခ်ိန္တို တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 09 May 2016
အစိုးရတပ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ KIA တပ္ရင္း (၆) ေန႔စဥ္ လိုလို တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေန 09 May 2016
တာေလာၾကီး-ဟူးကတ္ ဘက္ အစုိးရတပ္ ႏွင့္ KIA ထိေတြ႕ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား ေန 07 May 2016
ဟူးေကာင္း လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ယုဇန ကုမၸဏီ ၾကား ျပႆ နာ ျပန္ ျဖစ္လာ 06 May 2016
မူးယစ္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ ကုိ KIA ဖမ္းဆီးရာမွ အစုိးရတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ 06 May 2016
အစုိးရတပ္မွ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ KIA တပ္ ကုိ လက္နက္ၾကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 06 May 2016
ရန္ကုန္ ႏွစ္ျခင္း လူငယ္ ညီလာခံ သို႔ ကခ်င္လူငယ္မ်ား စစ္ဝတ္စံုျဖင့္ တက္ေရာက္ 05 May 2016
ဖားကန္႔ျမိဳ႕ အနီး အစုိးရတပ္ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြား 05 May 2016
ေျမ ျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ IDP တစ္ဦး ေျခတစ္ဖက္ျပတ္ 04 May 2016
RCSS ႏွင့္ TNLA တုိက္ပြဲေပၚ KIA အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ မည္ 03 May 2016
အစုိးရတပ္ မွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ KIA သစ္ စခန္း ၂ ခုကုိ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပုိက္ 03 May 2016
ပထမ အၾကိမ္ ‘ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ’ KIO ျပဳလုပ္ 02 May 2016
KIA နယ္ေျမတြင္ TNLA ႏွင့္ RCSS တုိ႔ ၂ ရက္ ဆက္တိုက္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ 02 May 2016
ရွမ္းေျမာက္တြင္ အစုိးရႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ႏွစ္ေနရာ ျဖစ္ 02 May 2016
ေလးျပင္းဒဏ္ခံ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကုိ ကူညီမႈ အေကာင္ထည္မေဖာ္ႏုိ္င္ေသး 29 April 2016
မိုးညႇင္းတြင္ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ KIA တုိက္ပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား 27 April 2016
အစုိးရ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ KIA တပ္မဟာ ၆ ေဖာင္းဆုိင္ တြင္ တုိက္ပြဲ ျပန္ျဖစ္ 27 April 2016
ကခ်င္ UDPKS ႏွွင့္ USDP မဟာမိတ္ ပယ္ဖ်က္မည္ 26 April 2016
ဆႏၵျပပြဲျဖင့္ ကခ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ား မူးယစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ေန႔ က်င္းပ 25 April 2016
KIA ကုိ ထုိးစစ္ ဆင္ရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ ဦးတည္ႏိုင္ ဟု KNO သတိေပး 24 April 2016
သမုိင္းဝင္ ကမာၻ႕ ရာသီဥတုဆုိင္ရာ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိး 23 April 2016
အမိေျမ ကမာၻ အတြက္ သစ္ပင္ စုိက္ၾကစုိ႔ 22 April 2016
ေဖာင္းဆုိင္ဘက္ အစုိးရတပ္ ႏွင့္ KIA တစ္နာရီခန္႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ 21 April 2016