အစိုးရႏွင့္ KIO ‘ပဋိပကၡညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕’ ဖြဲ႕စည္း

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ‘ပဋိပကၡညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔’ ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေမ ၂၈ ဗုဒၶဟူးေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။

၎အဖြဲ႕တြင္ တစ္ဖြဲ႕မွ လူ ၅ ဦးစီ အညီအမွ်ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရဘက္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးသန္းေအာင္ ဦးေဆာင္၍ KIO ဘက္ကို မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္ေတာင္ ဦးေဆာင္သည္။

အစည္းေ၀းကို နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲထိ ျမစ္ၾကီးနား KIO နည္းပညာအၾကံေပးအဖြဲ႕(Technical Advisory Team) ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏွစ္ဘက္ၾကား ‘တုိက္ပြဲမ်ားထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ထိေတြ႔မႈမ်ားကုိ ၾကဳိတင္ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ႏွစ္ဘက္ညိႇႏႈိင္း၍ အလ်င္အျမန္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္’ ကိစၥကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၁၀) ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားေသာ လုိက္နာရန္ အခ်က္ (၁၈) ခ်က္တြင္  ‘ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးယႏၱရား’ ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း ပါ၀င္သည္။

‘ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေရးယႏၱရား’ ကို ပထမအဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအားျဖင့္ ‘ပဋိပကၡညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕’ ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမ ၁၃ ျမစ္ၾကီးနားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူၿပီးေနာက္ ၁၅ ရက္အၾကာတြင္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၎ အဖြဲ႔ အစည္းေ၀းကုိ လစဥ္ ပထမ အပတ္တြင္ ပုံမွန္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမ်ား ကုိလည္း အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရိွေၾကာင္း KIO ဘက္မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦး ေျပာပါသည္။

KIO က ေအာက္တုိဘာလ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၈) ခ်က္ကုိ ျမစ္ၾကီးနားျမဳိ႕အနီး တ၀ုိက္ရွိ ၎၏ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KIA) တပ္ရင္း (၃)၊ တပ္ရင္း (၄)၊ တပ္ရင္း (၅)၊ တပ္ရင္း (၁၁) စေသာ တပ္ရင္းမ်ားတြင္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းျပလုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားျပီးၿပီဟု ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္ေတာင္ ေျပာသည္။

ေမ ၂၁ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညိႇင္းေရးအဖြဲ႕ NCCT ၾကား ျပဳလုပ္သည့္အစည္းေ၀းတြင္ အစိုးရက တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေနေသာ အမိ်ဳးသားတန္းတူအခြင့္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ကို မူအားျဖင့္ လက္ခံေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ KIO ၾကား ေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္မ်ား တိုးတက္လာေနေသာ္လည္း ကခ်င္ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္အင္အား အလုံးအရင္းကို ႐ုတ္သိမ္းေပးျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္္။

 

 


  • Popular

  • Latest