ဒုတိယ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီခံ အတြက္ ကခ်င္ အမိ်ဳးသားမ်ား ျပင္ဆင္

ဓါတ္ပုံ (ဘယ္မွ ညာသို႔) KDP ဥကၠဌ ဦးေအာင္ခမ္း (ဒုတိယ) ႏွင့္ KSDP ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ (တတိယ)

ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တက္ရန္ ျပင္ဆင္မႈျဖင့္ အမိ်ဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (အၾကိဳ) ကို KPCC ကခ်င္ မဟာမိတ္ ပါတီ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ဇန္န၀ါရီ ၂၅မွ ၂၆ ထိ ျပဳလုပ္သည့္ စီတာပူ မေနာကြင္း Majoi Gawknu (မဂၽြယ္ခန္းမေဆာင္) ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႕စည္းေပါင္းစုံ အပါ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO မွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ မထုိးေသး ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တရား၀င္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရဘဲ ‘အၾကိဳ’ အေနျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီစဥ္ မျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ျပဳလုပ္ျခင္းက ပုိေကာင္းသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အၾကိဳ)ကုိ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေကာ္မတီ KPCC အဖြဲ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ KSDP ဥကၠဌ ေဒၚက္တာ တူးဂ်ာ ယခုလုိေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔က တရားဝင္လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ KIO/KIA က NCA လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တရားဝင္ လုပ္ခြင့္မေပးထားဘူုး။ အၾကိဳပဲ လုပ္ရတဲ့အတြက္ သိပ္ေတာ့ အားမရဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ရမယ္ဆုိျပီးမွ က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီေပါင္းဖြဲ႔ေတြက တရားဝင္မဟုတ္ရင္လည္း အၾကိဳအေနနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္တယ္။ အခု KPCC ဦးေဆာင္ျပီး ျပည္သူ႔အသံ ကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ ျပဳလုပ္တာပါ။”

ႏွစ္ရက္သာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ KPCC က ျပဳစုထားေသာ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း)’ ကုိ ကခ်င္ လူထု အေျချပဳ အဖြဲ႔စည္း အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀ ခန္႔ကုိ ခ်ျပျပီး ၄င္းတုိ႔ အသံမ်ားကုိ ျပန္လည္နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ မူၾကမ္းမ်ားမွာ လာမည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီ လ အတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုညီလာခံ မွာ တင္ျပရန္ျဖစ္ျပီး ၎ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

KPCC တြင္ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP၊ ေလာ္ေဝၚ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီ LNUDP ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ကရက္ပါတီ KNC တုိ႔ ပါဝင္သည္။

အစိုးရမွ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံ မတိုင္မီ KPCC က KIO မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ SMJH ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ ႏွင့္ ‘ကခ်င္ ညီလာခံ (Kachin Conference)’ ကို ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest