အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အေႏြးထည္ အေရးေပၚ လုိအပ္ေန

Sha-it Yang IDPs Camp photo by kachinnet

ယခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ လြန္ကဲေသာ အေအးဒဏ္ေအာက္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ စခန္းေျပာင္းေရႊ႕ေနရေသာ တရုတ္နယ္စပ္ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အမုိးအကာ အျပင္ အေႏြးထည္မ်ား အေရးေပၚ လုိအပ္ေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထပ္မံ ထြက္ေျပးေနရေသာ ဇုိင္းေအာင္ (Zai Awng) ႏွင့္ ေခါင္ေရွာင္ (Hkau Shau) ဒုကၡသည္မ်ား စခန္းသစ္ တြင္ ရာသီဥတု အေအးဒဏ္ကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ အမ်ားဆံုး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ဒုကၡသည္ တစ္ဦး ေျပာသည္။

“အခုယာယီ ျပန္ခ်ထားတဲ့ေနရာမွာ ျခံဳဖုိ႔ ေစာင္ေတြမရွိဘူး။ မုိးကာေတြ လုိအပ္ေနေသးတယ္။ အေႏြးထည္ အက်ီ၊ ေျခအိတ္ လက္အိတ္ေတြ အရင္ေနရာကေန အခု အရမ္းေအးတဲ့ေနရာကုိ တခါတည္းေျပာင္းလဲေတာ့ တခ်ိဳ႕မခံႏုိင္တဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။”

ဇုိင္းေအာင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အခ်ိဳ႕ လုိင္ဇာ (Laiza)၊ ပါေဂ်ာင္ဘြမ္ (Pajau Bum) ဘက္ရွိ ရွအိယန္ (Sha-it Yang) ဘက္ေျပာင္းလာသလုိ တခ်ိဳ႕ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕ စစ္ေရွာင္စခန္းကုိ ေျပာင္းလာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားမွ အေႏြးထည္ႏွင့္ အမုိးကာ အကူအညီမ်ားကုိ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေပးလွဴမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေလာက္ငွေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ နံနက္ပိုင္း ႏွင့္ ညေနပိုင္းမွာ ေရခဲသည္အထိ ေအးခဲေသာေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ကေလးႏွင့္ အသက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေဆးဝါးျပဳစုမႈမ်ား အလြန္လုိအပ္ေနေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest