ေရကာတာ ကိစၥ IFC-World Bank ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္

ေရကာတာ ကိစၥ IFC-World Bank ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ား ကန္႔ကြက္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ျမစ္ညႇာ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အားလံုး ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ IFC-World Bank ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ဆန္းစစ္ျခင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမစ္ၾကီနား Palm Spring Hotel ေရွ႕တြင္ ယေန ႔ မနက္ ျမစ္ဆံု ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာအသံမွာ “ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ျပည္သူေတြပုိင္ေရး၊ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ျမစ္ညႇာ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (လံုးဝ) ရပ္ဆုိင္းေရး၊ ဧရာဝတီျမစ္ထာဝစဥ္ လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေရး ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား မူလေနရာသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခြင့္ ရရွိေရး” တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပပြဲမွာ ေဒသခံ ၃၀ ခန္႔ပါဝင္ခဲ့ျပီး မနက္ ၉ နာရီခန္႔ စတင္ကာ စုစုေပါင္း ၾကာခ်ိန္ ၁ နာရီမွ် ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ကာ ရဲတာဝန္ရွိသူမ်ား တားျမစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရပ္နားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ အဆုိပါ IFC International Finance Corporation - World Bank ေထာက္ပံ့ ျပဳလုပ္ေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဆုိင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိေနခုိက္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကခ်င္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ KPCC က ယေန႔ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ယမန္ႏွစ္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ အာဏာရအျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္က စီမံကိန္း ျပန္စလုိေၾကာင္း ေျပာလာသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ကုိယ္တုိင္ ျမစ္ၾကီးနား ေရာက္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေျပလည္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးသေရြ႕ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္မွာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ေသာ အစီစဥ္မွာ မပါ၀င္ရန္ ကခ်င္ပါတီမ်ားက ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest