ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အစာ ေခါင္းပါး မႈေၾကာင့္ ပိန္းဥ ရွာစား ေနရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း အစာ ေခါင္းပါး မႈေၾကာင့္ ပိန္းဥ ရွာစား ေနရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၾတိဂံေဒသ ေခၚ Mali-Nmai Walawng ႏွင့္ Mali-Hkrang Walawng ေျမာက္ဖ်ား ေဒသမ်ားမွာ အစားအစာ ေခါင္းပါးမႈ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလမွ စျပီး ေတာ ပိန္းဥမ်ား ကုိသာ ရွာေဖြ စားေသာက္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း ေဒသ ၂ ခုသည္ ေတာင္ယာ လုပ္ငန္းကုိသာ အဓိက လုပ္ကုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ ေတာင္ယာ ခုတ္ခ်ိန္ ေန႔ည မပ်က္ မုိးရြာသြန္းခဲ့သည့္အတြက္ မီးမရိႈ႕ႏုိင္ဘဲ စပါး အသီးအႏွံမ်ား မစုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လတ္ သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိေျပာသည္။

အင္ဂ်န္းယန္ျမိဳ႕နယ္ Mali-Nmai Walawng ေဒသမွာ အစာျပတ္လတ္မႈ ဒဏ္ခံေနရသည့္ ေက်းရြာ (၈) ခုသည္။ ၎တို႔တြင္ အိမ္ေျခ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိ Nbang Bum ႏွင့္ Share Uma၊ အိမ္ေျခ ၂၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ Htoi Ra Yang ႏွင့္ Machyang၊ အိမ္ေျခ ၁၀ ခု ေက်ာ္ ရွိသည့္ Shadan၊ Lana၊ Naw Lang ႏွင့္ Lahkum ရြာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ Mali-Hkrang Walawng ဘက္မွ ေက်းရြာမ်ားကလည္း အစာ ျပတ္လတ္သြားသျဖင့္ ပိန္းဥ ကုိသာ ရွာေဖြ စားေသာက္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Mali-Nmai ႏွင့္ Mali-Hkrang Walawng ေဒသ ၂ ခု သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရိွျပီး အစာျပတ္လတ္မႈ ဒဏ္ကုိ ယခင္ကလည္း ခံခဲ့ပါသည္။

အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေပးရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက N’gumla KIO ေျမာက္ပုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ သို႔ ေတာင္းဆိုလာသည့္ အတြက္ လုိင္ဇာ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကို တင္ျပထားေၾကာင္း KIO ေျမာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရိွမ်ား ေျပာသည္။

အဆုိပါ အစာေခါင္းပါးမႈ ေဘးဒဏ္ ခံေနရသည့္ KIO အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ျပင္ပ အကူအညီမွ မရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွာ ယခုခ်ိန္ ဆန္တစ္အိတ္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိေနခ်ိန္ N’gum La တြင္ က်ပ္ ၄၅၀၀၀ ႏွင့္ ၅၅၀၀၀ ၾကားရွိ ကာ Mali-Hkrang Walawng တြင္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားမွ ေမလိခ ျမစ္ဖ်ားပုိင္း ေရႊေမွာ္မ်ားသို႔ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သယ္လာေသာ ဆန္ကို ရ ႏုိင္ေသာ္လည္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ မ်ားျခင္း အျပင္ လမ္းခရီး ၾကမ္းတမ္းမႈေၾကာင့္ အမ်ားစု မ၀ယ္စား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္မွာ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ယာကို ေကာင္းစြာ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာလ စပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ အထိ အစာေခါင္းပါးမႈ ဒဏ္ကုိ ဆက္လက္ ခံေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 

  • Popular

  • Latest