ေဝဖန္မႈမ်ား ခံေနရခ်ိန္ KIO ၏ ႏုိင္ငံေရး ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္

KIO ဒု ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO ဒု ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကုိ မထင္မွတ္ဘဲ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈတခ်ိဳ႕ရွိေနခ်ိန္ လူထု ရွင္းလင္းပြဲ တခုကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ လုိင္ဇာ Padang ခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယ ဥကၠဌ ရွင္းလင္းသြားသည့္အေၾကာင္းမွာ KIO အေနျဖင့္ UNFC က ႏႈတ္ထြက္ဖုိ႔ စာတင္ျပီး UWSA ‘ဝ’ ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ ပါဝင္ရျခင္း ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ျခင္း တုိ႔ကုိ အဓိက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒု ဥကၠဌ ရွင္းလင္းရာတြင္ “ပင္လံုညီလာခံ သြားတက္တာ အရမ္းေတာ့ မရံႈးပါဘူး။ တစ္ဖက္မွာ ေအာင္ျမင္မႈလည္း ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာျပခ်င္တယ္။ အခုက KIO ဗဟုိရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈကုိ မယံု သလုိလုိ၊ အထင္ေသး သလုိလုိ ေျပာဆုိေနတာေတြကုိ facebook ၾကည့္ရင္ ဆုိးဆုိး ရြားရြားေတြ႕ေနရတယ္။”

UNFC ၏ ဗဟုိအမႈေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ျပည္ပ အေျခစုိက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNO ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ဒူဝါေဘာမ္ဝမ္ လေရာ္ က ယခုလို ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုပါသည္။

“ကခ်င္ အမ်ိဳးသား တစ္ခုလုံးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္းတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သြားတာ လုိ႔ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီညီလာခံမွာ ကခ်င္အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘာမွ ေျပာခြင့္ မရ၊ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရဘဲ ဒီအတုိင္း သြားတက္တာက ေကာင္းတဲ့ အစီစဥ္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္”

KIO ၏ လက္ရိွ လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “မဟုတ္တဲ့ အလုပ္ကုိေတာ့ KIO ဗဟို က ဦးေဆာင္လုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုးက စိတ္ရွည္ျပီး နားမလည္ မရွင္းလင္းတာရွိရင္ အခ်ိန္ခဏ ေစာင့္ေစခ်င္တယ္။ KIO ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ေတြမွာ အားလံုး တက္ညီလက္ညီ ေရွ႕ဆက္ရေအာင္” ဟု ဒုဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ KIO က ႏုိင္ငံေရးမွာ မွားယြင္းစြာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၁၇ ႏွစ္သာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကား ျမန္မာစစ္တပ္၏ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ေထာက္ခံ ခဲ့သည္။ သုိ႔ေပမယ့္ အစုိးရနဲ႔ ၁၉၉၄ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္က ၂၀၁၁ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တရုတ္အစုိးရ ကူညီမႈျဖင့္ အစုိးရ ႏွင့္ KIO အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ မထုိးေပမယ့္ စစ္ရိွန္ ေလ်ာ့ခ်ေရး သေဘာတူညီမႈ ျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဆက္ဆံေရးရံုး ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္ၿပီး ေနာက္ဆံုး KIO ၏ အမာခံ Gidon စခန္းကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္ အထိ ျဖစ္သည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ KIO ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ဳိသားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး NDF အမည္ျဖင့္ တပ္ေပါင္းစု တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ NDF ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စစ္ေရး ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း KIO က အဦးဆုံး NDF အဖြဲ႔မွ ႏႈက္ထြက္ကာ ၁၉၉၄ အစုိးရ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့သည္။ အက်ိဳးရလဒ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၀၈ ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကုိ ေထာက္ခံ ေပးမႈ မွတပါး တျခား မည္မည္ရရ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။

ယခုတဖန္ KIO ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္း မွားေနျပီလား။ မိမိကုိယ္တုိင္ အားထုတ္ ပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ UNFC ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမိ်ဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ က ႏႈတ္ထြက္ျပီး UWSA ‘ဝ’ ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေအာက္ KIO စတင္ ပါဝင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

စေနေန႔ ဒု ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး အင္ဘန္လ ၏ တပ္ထု လူထု ရွင္းလင္းပြဲကုိ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ျမစ္ၾကီးနားရွိ SMJH (Shawnglam Mungmasa Jasat Hpung) ဟုေခၚေသာ KIO ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ WMR ႏွင့္ ကခ်င္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမိဳ႕တြင္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ ဖတ္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂ နာရီခန္႔ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ KIO ဒုဥကၠဌ၏ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားမွ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest