ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ KBC မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ေတြ႕ဆံု မည္

ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ KBC မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ ္မွာ ေတြ႕ဆံု မည္

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္ အသင္းေတာ္ KBC ေခါင္းေဆာင္မ်ား မနက္ျဖန္ ဇူလုိင္ ၂၄ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္’ အထူး ဖိတ္ေခၚမႈ အရ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ အခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲ ခန႔္ ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC က ဆိုပါသည္။

ေတြ႔ဆံုမႈ အဆင္ေျပရန္ ဆုေတာင္း ကူညီၾကရန္ KBC က မိမိ အသင္းေတာ္ ယုံၾကည္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းထားပါသည္။

ယခု ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ကခ်င္ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ကုိသာ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ ကခ်င္လူထု ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အျပီး တစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္ အစုိးရဘက္မွ KBC ကုိ ယခုလုိ ေတြ႕ဆံုရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest