ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ KBC ေတြ႕ဆံု

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ KBC ေတြ႕ဆံု

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ NRPC ရံုးမွာ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း လက္ရွိ ထုိးစစ္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ရိကၡာအကူအညီကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ ကခ်င္လူထု၏ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း KBC က ေျပာထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ၏ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္’ အထူးဖိတ္ေခၚမႈ ႏွင့္ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation) မွ ဆရာမ ေဒၚ ဂ်ာနန္ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

အစုိးရဘက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အပါအဝင္ ၆ ဦး ႏွင့္ KBC ဘက္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး တုိ႔ ယေန႔ NRPC ရံုးမွာ အခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲခန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest