ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ NCA ကိစၥ မေဆြးေႏြး ေၾကာင္း KBC ရွင္းလင္း

ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ႏွင့္ NCA ကိစၥ မေဆြးေႏြး ေၾကာင္း KBC ရွင္းလင္း

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ ႏွင့္ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး KBC က ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဇူလုိင္ ၂၄ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ KBC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုမႈ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကးမံု ႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း စသည့္ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ အျခား သတင္းဌာန အခ်ိဳ႕ တုိ႔က ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ထုိသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုမွ ေမးျမန္းမႈ မ်ားလာသျဖင့္ လူမႈကြန္ယွက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း KBC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Rev. Dr. Samson က ဆုိသည္။

KBC သည္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ မဟုတ္သလုိ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး NCA ကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚ ခံရျခင္းလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ က NCA ေရးထုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒၚက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း အခ်ိန္ ၄ မိနစ္ခန္႔ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း KBC ဘက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ေန႔ KBC မွ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ထံ ေပးပုိ႔ေသာ စာထဲတြင္ ‘ယခင္အစုိးရ လက္ထက္ စတင္ခဲ့ေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္က လြမ္းမုိးမႈ မ်ားသျဖင့္ အာမခံခ်က္ မရွိေသာေၾကာင့္ NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ NCA ကုိ အေလးထား ေျပာဆုိေနျခင္းထက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေနေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ပီျပင္လာရန္ နည္းလမ္းရွာဖုိ႔’ အၾကံျပဳထားသည့္ အခ်က္ ပါရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

တုိက္ပြဲအတြင္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အမွန္တကယ္ ခံစားေနရေသာ မတရား မႈမ်ားကုိ သြားေရာက္ ေျပာျပျခင္းသား ျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

  • Popular

  • Latest