ေဒသခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ေပၚ ကန္႔ကြက္

ေဒသခံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ေပၚ ကန္႔ကြက္

ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ေတာင္ပုိင္းတုိးခ်ဲ႕နယ္ေျမကုိ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ကိစၥ ေဒသခံမ်ား စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဧက ၉ သိန္းေက်ာ္ရွိ ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကုိ UNESCO က ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ေရး ကုိ ေဒသခံ ပူတာအုိ၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ေနာင္မြန္း ႏွင့္ ပန္နမ္းဒင္ ျမိဳ႕ မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ ‘ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အား ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕ျပီး ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ရန္ အလုိမရွိ၊ WCS, NGO အဖြဲ႔ အလုိ မရွိ၊ လူထု ဆႏၵ သေဘာထား ေအာင္ရမည္၊ ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး မျပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တဲ့ ခုိင္ျမဲေရး’ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ပူတာအုိ ခရုိင္ေဒသခံမ်ား အဆုိပါ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ ထိန္းသိမ္းေရး ကိစၥ ကန္႔ကြက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မခ်မ္းေဘာျမိဳ႕ ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္သူ ဦးေဇာ္ေရာ္ က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ေတာင္ပုိင္း တုိးခ်ဲ႕ေရးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုိ႔ ကန္႔ကြက္လဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က ေတာေတာင္ကုိပဲ အမွီျပဳျပီး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနတာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသကုိ အဲလုိ သတ္မွတ္ ယူလုိက္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေျမေနရာ နဲ႔ လုပ္ကုိင္စားေသာက္မယ့္ အရာ ေပ်ာက္သြားမယ္။”

ေဒသခံ ဂ်ိန္းေဖာ့၊ ရဝမ္၊ လီဆူ၊ ရွမ္း မ်ိဳးႏြယ္စုတုိ႔ ပါဝင္ျပီး ပူတာအုိျမိဳ႕တြင္ ၉၇၀၀၊ မခ်မ္းေဘာျမိဳ႕ တြင္ ၁၈၀၀ ႏွင့္ ေနာင္မြန္းျမိဳ႕တြင္ ၁၂၀၀ အသီးသီး ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၈ မွ အဆုိပါ နယ္ေျမကုိ အစုိးရ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္စဥ္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈယူရန္ ကတိေပးခ်က္မ်ား ကုိ အစုိးရက အျပည့္အဝ မလုပ္ေပးခဲ့ဘူးလုိ႔ ေဒသခံမ်ားက ေျပာေန ၾကပါတယ္။

ခါကာဘုိရာဇီ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ေတာင္ပုိင္းတုိးခ်ဲ႕ျပီး ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ေရး ရည္ရြယ္ေနတယ္လုိ႔ အစုိးရက ဇူလုိင္ ၂၈ မွာ သေဘာထား ထုတ္ျပန္အျပီး၊ ကခ်င္ပါတီ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ KPCC၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ)၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ၾကံခုိင္ေရးပါတီ တုိ႔မွလည္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။


 

  • Popular

  • Latest