ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား မိမိတုိ႔ ေျမယာကုိ စားက်က္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ယူ

ေျမယာ သတ္မွတ္ယူေနသည့္ ဟူးေကာင္းေဒသခံမ်ား

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ ယုဇနကုမၸဏီ၏ ေျမယာ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ‘စားက်က္ေျမ’ အျဖစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ယူျခင္း လႈပ္ရွားမႈ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ မွ ၁၈ အထိ စတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လီဒုိ လမ္းမေပၚ ေနာင္းမီ ၊ ဝါရြာဇြပ္ ၊ ေနာင္းလုန္ ေကာင္ရာ၊ တိန္ေကာက္ စသည့္ေက်းရြာ ၄ ရြာတြင္ မိမိတုိ႔ ေျမေနရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

၃ ရက္သာ လႈပ္ရွားမႈ အစီစဥ္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဟူးေကာင္းေဒသ ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦး တန္ဂြန္းက ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ယုဇန ကုမၸဏီက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကေန က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသကုိ သိမ္းလုိက္တယ္။ အဲဒီကတည္းက က်ေနာ္တုိ႔က အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ေတြ ရွိျပီးသား။ အဲတုန္းက ႏြား ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုဆုိ ၇၀၀ ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ အဲလုိ ထိခုိက္ နစ္နာမႈေတြ အရမ္းမ်ားလာတဲ့အတြက္ ေမြးျမဴေရးအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ နယ္ေျမကုိ စနစ္တက် တုိင္းတာျပီး ျပန္လည္ သတ္မွတ္ ယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယုဇန ဘက္က သေဘာတူျခင္း မတူျခင္း က်ေနာ္တုိ႔ မၾကည့္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အရမ္းလုိအပ္လုိ႔ ျပန္ယူျခင္း ျဖစ္တယ္”

ေဒသခံမ်ားက “စားက်က္ေျမအတြင္း မည္သည့္ (ကုမၸဏီ) အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း (လံုးဝ) မျပဳလုပ္ရ” ဆုိသည့္ ဆုိင္းပုဒ္ကုိ ေက်းရြာ ၄ ရြာအတြင္း၏ စုစုေပါင္း ေျမဧက ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။

ယုဇနကုမၸဏီ သိမ္းပုိက္ထားသည့္သတ္မွတ္ ဧရိယာမ်ားအတြင္း မူရင္း ေဒသခံမ်ား ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ စားေသာက္မႈရွိလာသျဖင့္ ေဒသခံနဲ႔ ကုမၸဏီၾကား  ျပႆာနာ တင္းမာမႈ မၾကာခဏ ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခု လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ယုဇန ကုမၸဏီဘက္ မွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားကုိ တစံုတရာ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဟူးေကာင္းေဒသ ေျမယာ ဧက ၃ သိန္းေက်ာ္ကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွစျပီး ယုဇန ကုမၸဏီ မွ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။

ထုိေျမေနရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ယခင္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းကပင္ စာေရးသား ေတာင္းဆုိမႈ ရွိခဲ့သည္။

ယခု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ NLD အစုိးရ တက္လာခ်ိန္ထိ ေဒသခံမ်ား ၄င္းတုိ႔ ေျမယာ ျပန္လည္ရရွိေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရမွ တစ္စံုတရာ ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest