နမၼတီး PJS မွ မူးယစ္ ေရာင္း၀ယ္ သံုးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး အား ဖမ္းဆီး

နမၼတီး PJS မွ မူးယစ္ ေရာင္း၀ယ္ သံုးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး အား ဖမ္းဆီး

ကခ်င္ျပည္နယ္ နမၼတီးျမိဳ႕ လမ္းခြ ေက်းရြာမွာ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူ ၁ ဦး တုိ႔ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း ေက်းရြာ ကခ်င္ လူထု မူးယစ္ ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ PJS က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ ၃ ဦးအား ေနအိမ္ တစ္ခု တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္စံုစမ္းရာ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သူ ၁ ဦးကုိလည္း ထပ္မံ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း လမ္းခြေက်းရြာ ကခ်င္ လူထု မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ မွ ဦး Thomas Nhkang က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ရြာ ဂ်ာက်ိဳင္ ရပ္ကြက္ က အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးကုိေတာ့ ဘိန္းရူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ သက္ေသခံ ကိရိယာနဲ႔ ဘိန္းမဲ တစ္ထုပ္နဲ႔တကြ ေတြ႕တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ျပန္စစ္ၾကည့္ေတာ့ အရမ္းကုိ ပမာဏမ်ားတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ေရာင္းတဲ့သူကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အကူအညီ နဲ႔ ဖမ္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္”

မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးမွာ လမ္းခြေက်းရြာက ေဒၚ ေတာင္ႏူး (၃၁ ႏွစ္)၊ ေဒၚ ယိန္းေဆာင္ (၄၅ ႏွစ္) ႏွင့္ ေဒၚ ဇင္ဝါနန္ရြယ္ (၅၁ ႏွစ္) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထပ္မံ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူမွာ မရမ္းေက်းရြာမွ ေဒၚနန္ဒိန္ထု ျဖစ္ျပီး၊ ဖမ္းဆီး ပမာဏမွာ ဘိန္းျဖဴ ဆပ္ျပာခြက္ ၉ ခြက္ ႏွင့္ ယာမ ၁၉၀ လံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသူကုိ လမ္းခြ လူထု မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ နမၼတီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီးေၾကာင္း သိရသည္။

မူးယစ္သံုးစြဲသူ ၃ ဦးကုိ မုိးေကာင္းျမိဳ႕ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ အက်င့္စာရိတၱျပဳျပင္ေရး သမၼာက်မ္းစာ သင္ၾကားေပးသည့္ စခန္းကုိ ပုိ႔လုိက္ျပီး၊ ေရာင္းခ်သူ ၁ ဦး ကုိမူ နမၼတီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

မုိးေကာင္း နမၼတီးေဒသ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ယခင္ ၃ ႏွစ္ထက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း Thomas Nhkang က ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစုိးရ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လာသျဖင့္ ပုိမုိ အဆင္ေျပလာေၾကာင္း သိရသည္။

Pat Jasan ေခၚ ကခ်င္ လူထု မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔ ကုိ ၂၀၁၄ တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိသည္။


 

  • Popular

  • Latest