ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ အစုိးရ မွ တံခါး ပိတ္ထား ဆဲ

Gen Zawng Hra, Chairman of  KIO

အစုိးရ က ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ KIO ပါဝင္သည့္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ရန္ တံခါး ပိတ္ထားေသးေၾကာင္း (၅၇)ႏွစ္ျပည့္ KIO အထိမ္း အမွတ္ေန႔ တြင္ ေျပာလုိက္သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၅၇) ႏွစ္ျပည့္ ေန႔တြင္ KIO ဥကၠဌ ဦးလေညာ္ ေဇာင္းဟရား ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ FPNCC သည္ တႏိုင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရဘက္မွ FPNCC ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရန္ တံခါးပိတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္” ဟု ပါရွိသည္။

ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ က အစုိးရ ႏွင့္ အဖြဲ႔လုိက္ ေတြ႕ဆံုေရးမူကုိ လက္ကုိင္ထားေသာ္လည္း အစုိးရဘက္မွ တပ္ေပါင္းစု အင္အားကုိ ျဖိဳခြင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေတြ႕ဆံုေရး ၾကိဳးစားေနသည္ ဟု KIO က ျပည္သူလူထု ကုိ ရွင္းျပသည္။

KIO အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လုိလားသည့္ အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ က စစ္အင္အားသံုး ေျဖရွင္းမႈ ျပဳလာသည့္ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔မ်ား ကလည္း စစ္အင္အား ေပါင္းစည္းေရး ကုိ ဦးတည္ လာခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ KIO က ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က ႏႈတ္ထြက္ျပီး စစ္အင္အား အေတာ္အသင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ FPNCC ႏွင့္ ပူးေပါင္း လာရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ရွင္းလင္းထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ အခ်ိန္သည္ အစုိးရ ႏွင့္ KIO ပါဝင္ေသာ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ ၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ျပတ္ေတာက္ေနေသာ အေျခအေန ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ မိေစရန္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ ေပၚလစီ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း KIO ဒု ဥကၠဌ ေဟာင္း (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီKSDP ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေဒၚက္တာတူးဂ်ာ က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔မ်ားက အဖြဲလုိက္ ေတြ႕ခ်င္တယ္။ အစုိးရဘက္ေတာ့ တဖြဲ႔ခ်င္းစီ ေတြ႕ခ်င္ေနတယ္။ ဒါကုိ သူတုိ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ညႇိယူရပါမယ္။ အဖြဲ႔လုိက္ေတြ႕ဆံုေရး အစုိးရလက္ခံရင္ သူတုိ႔ အခ်ိန္မေရြး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ႏုိင္တယ္။ ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႔ က လည္း အဖြဲ႔လုိက္ေတြ႕ဆံုေရးကုိ လက္ကုိင္ထားရင္ အခ်ိန္ၾကာမယ္။ အဓိက အားျဖင့္ အစုိးရ ေပၚလစီေျပာင္း ရမယ္။ တဖြဲ႔ခ်င္းစီပဲ ေတြ႕မယ္ဆုိတာကုိ ေျပာင္းရမယ္။ နည္းနည္း ကြဲေနတဲ့ သူတုိ႔ ေပၚလစီေတြကုိ ေဆြးေႏြး ယူရပါမယ္။”

တပ္မေတာ္က ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ဝင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေရး ကုိ ျငင္းပယ္ထားသည္။

FPNCC ေခၚ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ ကုိ ရွမ္းေျမာက္ တရုတ္နယ္စပ္ အေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။


 

  • Popular

  • Latest