ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း သာသနာ (၁၂၅)ႏွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲ က်င္းပ

ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း သာသနာ (၁၂၅)ႏွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ပြဲ က်င္းပ

ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာ (၁၂၅)ႏွစ္ ျပည့္ ဂ်ဴဗလီ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ပြဲေတာ္ၾကီး ကို ရာဒါေကာင္း ျမစ္ၾကီးနား ဇုံနယ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာေက်ာင္း တြင္ယမန္ေန႔မွ စတင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

ဂ်ဴဗလီပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ မွ ၂၉ ထိ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ျပီး လီဒုိလမ္း တႏုိင္းျမိဳ႕အထိ ျမစ္ၾကီးနား ဇုံနယ္ အတြင္း အသင္းေတာ္ စုစုေပါင္း ၆၈ ခုမွ ယုံၾကည္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ၾကသည္။

ဤပြဲ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ျမစ္ၾကီးနား ဇံုနယ္ ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ မွ အတြင္းေရးမႈး ဆရာ လေထာ္ခြန္ေနာင္ က ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ဂ်ဴဗလီရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက က်ေနာ္တုိ႔ဆီကုိ သာသနာျပဳလာတဲ့ ဆရာၾကီး (အေမရိကန္ ႏွစ္ျခင္း သာသနာျပဳ ဆရာ) ရဲ႕ သမုိင္းနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အေၾကာင္းကုိ သရုပ္ျပ သြားမယ္။ ဒုတိယ က ဂ်ဴဗလီ မေနာ အက ကမွာ ျဖစ္တယ္။ တတိယ အခ်က္က လူတစ္ေထာင္ခန္႔ ေရ ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာ ခံယူဖုိ႔ ရွိတယ္။”

ေလး ရက္သာ ဂ်ဴဗလီ ပြဲ အစီစဥ္တြင္ ‘ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္း အထိန္းအမွတ္ မေနာ အက’ ကုိ လည္း ႏွစ္ရက္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


  • Popular

  • Latest