ရွမ္းေျမာက္ KIA တပ္ရင္း (၂) နယ္ေျမမွာ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္

ရွမ္းေျမာက္ KIA တပ္ရင္း (၂) နယ္ေျမမွာ ျမန္မာ အစိုးရတပ္ ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA တပ္ရင္း (၂) နယ္ေျမ၊ Manje ေက်းရြာ အနီးမွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ KIA ၾကား ယေန႔ နံနက္ပိုင္း ၇ နာရီ ခြဲအခ်ိန္ မွ ယခု သတင္း ေရးသားေနခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။


Manje (မံဂ်ယ္) ေက်းရြာသည္ တာမိုးညဲျမိဳ႕ အနီး ေျမာက္ဘက္မွာ တည္ရိွသည္။