ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ တရားဝင္ ႐ံုးပိတ္ေရး အဆုိ NLD ကန္႔ကြက္ မဲ ေပး

ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု

ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ တြင္ တရားဝင္ ရံုးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေရး အဆုိကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ မဲေပးဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္မဲ အမ်ားစုျဖင့္ အဆုိ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။

အင္ဂ်န္းယန္ ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မုိးေနာ္ က ၄င္းအဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီ က ေထာက္ခံ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း လူမႈေရးဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရံုးပိတ္ရက္မွာ ၃ လခန္႔ထိ မ်ားျပားေနျပီး၊ ရံုးပိတ္ရက္သတ္မွတ္ရန္အခြင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆုိကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရန္ ျပန္လည္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ လုိလားခ်က္အရ တင္ျပလာေသာ ဦးေဇာ္မုိးေနာ္၏ အဆုိကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ရာ တက္ေရာက္သူ ၄၆ ဦးအနက္ ေထာက္ခံသူ ၁၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ ၂၇ မဲ၊ ၾကားေန ၁ မဲ ႏွင့္ ပယ္မဲ ၁ မဲတုိ႔ ျဖင့္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစု ေနရာယူထားသည္။

အဆုိရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အဆုိရွင္ အင္ဂ်န္းယန္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးေနာ္က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ယခုလုိေျပာသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ရံုးပိတ္၊ ေက်ာင္းပိတ္ ၊ မေနာပြဲ မကရင္ေတာင္ တျခား ေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲေတြနဲ႔ ျပည္နယ္ေန႔မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကုိ ၁၉၆၂ ဦးေနဝင္းအစုိးရက အကုန္ဖ်က္လုိက္တယ္။ အခုေတာ့ ျပည္သူလုထု တင္ေျမာက္တဲ့ NLD အစိုးရလက္ထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအားလံုးလည္း လူထု တင္ေျမာက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း အရင္က ရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ ျပန္လည္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္တယ္”

ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ တရားဝင္ ရံုးပိတ္ရက္ သတ္မွတ္ေရး အဆုိကုိ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ ဗန္းေမာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဆြတ္ေနာင္လည္း တင္သြင္းခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအဆုိကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တင္သြင္းရန္တစ္ခါ ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မုိးေနာ္က ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ တရားဝင္ရံုးပိတ္ေရးအဆုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းရပါေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP ကလည္း ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

  • Popular

  • Latest