ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသား ၇၀၀ ေက်ာ္ ေတာထဲ ထြက္ေျပး ေနရ

ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသား ၇၀၀ ေက်ာ္ ေတာထဲ ထြက္ေျပး ေနရ

ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ Nhtan Zup (အင္ထန္ဇြပ္) ေက်းရြာအနီး တစ္ဝုိက္ တုိက္ပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ အတြက္ ေဒသခံ ရြာသား ၇၀၀ ေက်ာ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး ဦးတည္ရာမဲ့ ေတာထဲ ထြက္ေျပး ေနရပါသည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕နယ္ Nhtan Zup (အင္ထန္ဇြပ္) ေက်းရြာအနီး တစ္ဝုိက္ တုိက္ပြဲ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ အတြက္ ေဒသခံ ရြာသား ၇၀၀ ေက်ာ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ျပီး ဦးတည္ရာမဲ့ ေတာထဲ ထြက္ေျပး ေနရပါသည္။


အစုိးရတပ္ ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ၾကား တုိက္ပြဲေၾကာင့္ Lawt Mai Yang (ေလာ့ဒ္မုိင္ယန္) ႏွင့္ Mali yang (မလိယန္) ေက်းရြာ ၾကား ေဒသခံ ရြာသားမ်ားမွ မလိချမစ္ (Mali Hka) ကုိ ကူးျပီး အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ ထြက္ေျပး ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ သိရပါသည္။

Lawt Mai Yang၊ Ndup Zup၊ Nhtan Zup (ေလာဒ့္မုိင္ယန္၊ အင္ဒြပ္ယန္၊ အင္ထန္ဇြပ္) ႏွင့္ အနီး ပတ္၀န္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ ၇၀၀ ေက်ာ္ လက္ရွိ ဦးတည္ရာမဲ့ ထြက္ေျပးေနရျပီဟု ကခ်င္ ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC က ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၃ သတင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာထဲ ထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အကူအညီ မရရွိေသးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

လက္ရွိ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသကုိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အကူအညီ ေပးပုိ႔ရန္ ျမစ္ေၾကာင္းလမ္းမွ တပါး ကုန္းလမ္း မရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း မလိခ ျမစ္ေၾကာင္းလမ္းကုိ တပ္မေတာ္က Tayang Zup (တယန္ဇြပ္) ေက်းရြာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ပုိ႔ခြင့္ ပိတ္ထားသည္။

  • Popular

  • Latest