ပယင္းေမွာ္ စစ္ေျပး ျပည္သူမ်ား ၏ ပစၥည္းမ်ား ျမန္မာ အစိုးရတပ္ လုယူ ေန

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ျမန္မာစစ္တပ္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာ ရရိွသြားေသာ ပယင္းေမွာ္ ျပည္သူ တစ္ဦး

တိုက္ပြဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပယင္းေမွာ္ အတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ စစ္ေျပး ျပည္သူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရတပ္က လုယူ ေနေၾကာင္း ပယင္းေမွာ္ ျပည္သူမ်ား ေျပာပါသည္။


ပိတ္မိ ေနသည့္ စစ္ေျပး ျပည္သူ ၃၀၀၀ ခန္႔ ရိွရာ စစ္သားမ်ား ၎တို႔၏ ပစၥည္းမ်ား လုယူျခင္းကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တႏိုင္းျမိဳ႕ဘက္သုိ႔ မထြက္လာ ႏိုင္ဘဲ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ Nam Gawn (နမ္ေဂါန္) ေရႊေမွာ္တြင္ စခန္းခ် ေနေၾကာင္း ေမွာ္ထဲမွ ျပည္သူ တစ္ဦး ယခုလုိေျပာလာပါသည္။

“အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြက ထိပ္တုိက္ တုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ေရာက္ေနျပီ။ KIA ဘက္ျခမ္းမွာ ေရာက္ေနျပီ။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္ဘက္ျခမ္းက ျဖတ္ျပီး ထြက္သြားဖုိ႔ တပ္မေတာ္က ခြင့္မျပဳေသးဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ အရင္သြားခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြပါလာတဲ့ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပယင္း၊ ဖုန္းအကုန္လံုးကုိ သိမ္းယူလာတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ ျပန္ေခါက္လာတယ္။”

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းျဖင့္ တႏုိင္းေမွာ္မ်ားတြင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျပီး လူထု ေသဆံုးမႈ ရွိကာ အမ်ားအျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါေဒသမ်ားရိွျပည္သူမ်ားသည္ အလံျဖဴ၊ စကၠဴျဖဴ၊ ပိတ္စ အျဖဴမ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ယခု ပိတ္မိေနသည့္ နမ္ေဂါန္ေရႊေမွာ္အထိ ၾကိဳးစားထြက္လာခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔ သုံး ရက္ ေျမာက္ေန႔ အထိ လံုျခံဳေသာ ေနရာကုိ မေရာက္ရွိႏုိင္ေသးဘဲ ပါလာသည့္ ရိကၡာမ်ားပင္ ကုန္လာသျဖင့္ စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေျပာျပလာပါသည္။

  • Popular

  • Latest