ပယင္းေမွာ္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ တြင္ Wa Ra Zup ရြာသား တစ္ဦး ေသဆုံး

ဆလန္ Hpautung Brang Tawng စ်ာပန ဆုေတာင္းပြဲ ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ယေန႔ တႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္း ပယင္းေမွာ္ ေလေၾကာင္း ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သည့္ လီဒိုလမ္း Wa Ra Zup ေက်းရြာ ရြာသား တစ္ဦး တႏိုင္း အစိုးရေဆး႐ုံတြင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။


သားသမီး သုံးဦး ဖခင္ ဆလန္ Hpautung Brang Tawng၊ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ပယင္းေမွာ္ Noije Bum ေတာင္ လုပ္ကြက္ ၂ ႏွင့္ ၇ ၾကား ျမန္မာ အစိုးရ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ တစ္စင္း ၾကဲခ်လိုက္သည့္ ဗုံး က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲစဥ္ ဗုံးေငြ႕ေၾကာင့္ လြင့္စဥ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္တရက္ သူ႔ကို တႏိုင္းျမိဳ႕သို႔ သယ္ထုတ္လာစဥ္ ေဆး႐ုံ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေသဆုံးခဲ့သည္။

ဆလန္ Hpautung Brang Tawng စ်ာပန ဆုေတာင္းပြဲ ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ယေန႔ တႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

  • Popular

  • Latest