ျမစ္ၾကီးနား Wisdom Palace ေက်ာင္း တြင္ Cambridge မွ အဂၤလိပ္စာ အခမဲ့ သင္ေပး

မတ္ (၃) ရက္၊ Wisdom Palace ပုဂၢလိက ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

Cambridge University အသိအမွတ္ျပဳ (၆)လ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းကုိ ျမစ္ၾကီးနား Wisdom Palace ပုဂၢလိက ေက်ာင္းသစ္ တြင္ ယခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အခမဲ့ သင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ Cambridge တကၠသုိလ္၏ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ‘Cambridge English Program’ ကုိ ၄င္း တကၠသုိလ္မွ ဆရာမ်ားကုိယ္တုိင္ လာေရာက္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ (၃) ရက္ေန႔ Wisdom Palace ေက်ာင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ေက်ာင္း၏ ဒါရုိက္တာ ေဒါက္တာ ခြန္ဆုိင္း က ေျပာပါသည္။

“Cambridge တကၠသုိလ္မွ ဆရာမ်ားကုိယ္တုိင္ လာသင္ေပးမယ္။ ၆ လသင္ျပီးရင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရပါမယ္။ အဲဒီ စာေမးပြဲ စရိတ္ေတာင္မွ ေဒၚလာ ၁၈၀ က်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ စရိတ္မေပးရေအာင္ ျပင္ဆင္ထား ပါတယ္။ သင္ေပးတဲ့ဆရာေတြက စာေမးပြဲစစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စာစစ္တဲ့ဆရာေတြ ကုိယ္တုိင္ Cambridge တကၠသုိလ္က ေမးခြန္းကုိ Hard Copy ယူလာျပီး စာေမးပြဲခန္းေရာက္မွ ဖြင့္မယ္။ စစ္ေဆးေမးျမန္းထားတဲ့ အေျဖစာရြက္ေတြ၊ အသံဖုိင္ေတြကုိ အကုန္ Cambridge တကၠသိုလ္ကုိ ယူသြားျပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးမယ္။ သူတုိ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အမွတ္မွီရင္ Cambridge တကၠသုိလ္က လက္မွတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။”

၄င္း ဘာသာရပ္ အတြက္ ျမစ္ၾကီးနား ေရႊစက္ရပ္ကြက္၊ ဆြတ္ငုိင္လမ္း တြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Wisdom Palace ေက်ာင္းတြင္ လာမည့္ ဇြန္လတြင္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး စက္တင္ဘာမွ စတင္ကာ (၆) လ ၾကာ သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သင္တန္း တက္ေရာက္လုိသူမ်ားမွာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းျပီးဆံုးပါက လူမူအဖြဲ႔အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပါဝင္လုိသူ ျဖစ္ရမည္ဟု သိရပါသည္။

Wisdom Palace ေက်ာင္းတြင္ အဆုိပါ အခမဲ့ ဘာသာရပ္အျပင္ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ျမင့္ တင္သင္တန္းမ်ား၊ NGO အလုပ္သင္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ား တုိ႔ကုိ သင္ၾကားသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္း၏ ဒါရုိက္တာ က ေျပာပါသည္။

နယ္ေဝးမွ လာေရာက္သင္ယူလုိသူမ်ား အတြက္လည္း ေနရာအေဆာင္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္ထားျပီး ၄င္းအတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၅ ေသာင္း ကုန္က်မည္ဟု သိရပါသည္။

  • Popular

  • Latest