ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ရုပ္သိမ္းရ

ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ယေန႔ က်င္းပသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနကုိ သီးျခားခြဲထုတ္မည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အစည္းအေဝးမျပီးဆံုးဘဲ ရုပ္သိမ္းလိုက္ရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ ယခုလက္ရွိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ကုိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဟု သီးျခား ခြဲထုတ္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးဘက္မွ အတည္ျပဳတင္သြင္းလာမႈသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကေန အတည္ျပဳတင္သြင္းလာတာဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဆုိရင္ လံုးဝ မွားယြင္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးဌာန ခြဲျခင္း၊ မခြဲျခင္းကုိ မေျပာလုိပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဝန္ၾကီးဌာန ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးမထားပါ” ဟု တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက ကန္႔ကြက္ေျပာသည္။

ယေန႔ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလာသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမိန္႔စာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔စာမဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ စာျဖင့္သာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဟု သိရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္း လစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ၾကီးဌာန ၃ ေနရာအတြက္ အစားထုိးမည့္ အမည္စာရင္းမ်ားကုိ တင္သြင္းႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။

ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း ျပန္လည္ေခၚဆုိမည္ဟု သိရပါသည္။

  • Popular

  • Latest