ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၀န္ၾကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ မဲေပးမႈ ႐ႈံးနိမ့္

ဇန္န၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၉ ၀န္ၾကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးမႈ ႐ႈံးနိမ့္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္မ်ား၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ရယူဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကုိ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဟုသီးျခားခြဲထုတ္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရဘက္မွ တင္သြင္းလာသည့္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲခြဲၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

“က်မေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဟာဆုိရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဘတ္ဂ်က္ အမ်ားဆုံးသုံးတဲ့ ဌာနတစ္ခုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အားလုံးက ဒီဌာနထဲမွာ အမ်ားဆုံးသြားတယ္။ အလုပ္လည္း အင္မတန္မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေခ်ာေမာစြာဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေလာေလာဆယ္ ဒီဌာနတစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္ ရပ္ထားေစလိုေၾကာင္း” ဟု အင္းဂ်န္ယန္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ Jan Ja Seng Hkawn (ေဒၚဂ်ာဆုိင္းေခါန္)က အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့သည္။

၎ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၄၆ဦး၏ မဲဆႏၵရယူရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၈မဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၈မဲျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုဖြဲ႔စည္းရန္ ပ်က္ပယ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွာ လစ္လပ္ေနသည့္ ဝန္ႀကီး ၃ဦး ေနရာမွာ အစားထုိးခန္႔အပ္မယ့္ ဝန္ႀကီးသစ္အမည္စာရင္းမ်ားကုိလည္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးအမည္စာရင္းသစ္မ်ားမွာ လူမႈေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ လက္ရွိစည္ပင္ဝန္ၾကီး ဦးေနဝင္း၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဒါရွီလဆိုင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေနာ္လီတုိ႔ကုိ တင္သြင္းထားသည္။

ဌာနဆို္င္ရာ ဝန္ႀကီးအသစ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားခံရေသာသူမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္လိုပါက ယေန႔အမည္စာရင္းတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

  • Popular

  • Latest