ကခ်င္ ၀န္ၾကီး လစ္လပ္ ၃ ေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးသစ္မ်ား ခန္႔အပ္

ကခ်င္ ၀န္ၾကီး လစ္လပ္ ၃ ေနရာတြင္ ၀န္ၾကီးသစ္မ်ား ခန္႔အပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔၏ တတိယေန႔ အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဝန္ႀကီးအသစ္ ၃ဦးကုိ ကန္႔ကြက္မႈမရွိဘဲ ယေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ပါသည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ေနရာတြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦး ဒါရွီလဆုိင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး၊ ဆည္ေျမာင္ ဝန္ႀကီး အျဖစ္မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဝိုင္းေမာ္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဦးေနာ္လီ တုိ႔ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ယခု ဝန္ႀကီးသစ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားခံရေသာ ၃ဦး အနက္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရဝန္ႀကီးအသစ္ ဦး ဒါရွီလဆုိင္းက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ယခုလုိ ေျပာပါသည္။

“ဝန္ႀကီးတာဝန္ကုိခန္႔အပ္လာၿပီဆုိေတာ့ တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ပါ့မယ္။ အဓိကေတာ့ သယံဇာတေၾကာင့္ ပ်က္စီးယုိယြင္းေနတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ၿပီးရင္ သယံဇာတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုိအေရးႀကီးတဲ့ က႑အပုိင္းကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔။”

ဝန္ႀကီးသစ္ ၃ဦးကုိ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ က်မ္းက်ိန္ ကတိသစၥာခံယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးဌာန ေနာက္တစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest