တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာကား ကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းေသာ အဆို ျပန္႐ုတ္သိမ္း

ဦးတင္ဦးတု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔မွာ တင္သြင္းလာျခင္းကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ တင္သြင္းသူကုိယ္တိုင္ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလုိက္သည္။

ဝုိင္းေမာ္၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ ေရႊကူ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္သွ်ဴးွငွက္ေပ်ာမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အဝင္ အထြက္သြားလာေနေသာ တရုတ္တြဲကားႀကီးမ်ားကို တရားဝင္ပိတ္သိမ္းၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္တြင္သာ ကုန္ပစၥည္းအခ်ိန္းအေျပာင္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ တင္သြင္း ေတာင္းဆုိမႈ အဆိုကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းလိုက္သည့္ အေပၚ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္စီစစ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဟု ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာဆုိလာေသာေၾကာင့္ ရုတ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဦးယုက လႊတ္ေတာ္တြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ငွက္ေပ်ာျခံ တရုတ္တြဲကားႀကီးမ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ လမ္းတံတားပ်က္စီးေစျခင္းသာမက သယံဇာတႏွင့္ ေျမ၊ လူကုိပါ ယူလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆို တင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးတင္ဦးယုက ေျပာဆိုထားသည္။

“ဒီတစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ တင္တဲ့ တရုတ္ကားေတြက တံခါးမရွိ ဓါးမရွိ အဝင္ အထြက္ လုပ္ေနတယ္။ အဲလိုပုံမွန္လုပ္ေနေတာ့ ႏုိင္ငံက ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြျဖစ္ရတယ္။ လမ္း တံတားေျမ အားလုံးပ်က္စီးတယ္။ ၿပီးရင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာက ဥပေဒနဲ႔မညီဘဲ စုိ္က္ပ်ဳိးေနၾကတယ္။ ဒါေတြက ေသခ်ာၾကည့္ ၾကပ္ေစခ်င္တယ္။ ျပန္ရတဲ့ ပမာဏ နဲ႔ ဆုံးရႈံးမႈကုိ ပုိသိေစခ်င္လုိ႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ထစ္ေလွ်ာ့ေပးလုိက္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ရုတ္သိမ္းလိုက္တာပါ။”

အစုိးရအဖြဲ႔က တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ အျမန္ေျဖရွင္ေပးေစလိုေသာေၾကာင့္ ထပ္မံရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ ျပန္လည္တင္သြင္းသြားမည္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

  • Popular

  • Latest