ကခ်င္မွာ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာျခံ တိုးလာျခင္း သုေတသနျပဳခ်က္ တင္ျပေဆြးေႏြး

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာျခံ တိုးလာျခင္း သုေတသနျပဳခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျမစ္ၾကီးနား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝို္င္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တ႐ုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ဳိးမႈရာခုိင္ႏႈန္း အလြန္မ်ားျပား လာျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆိုးကိ်ဳးမ်ားကိစၥ အထူး သုေတသနျပဳခ်က္ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ တရုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားဆုိင္ရာ တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ရက္ေန႔ ေျမယာလုံၿခဳံမႈႏွင့္္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ေရႊျပည္စံခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိေျမျပင္မွာစုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာျခံ ပမာဏႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု အားလုံး သိရွိၿပီး တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ဳိးမႈႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိခြင့္တာဝန္ခံ ဦး Brang Aung က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကုိ ယခုလို ေျပာသည္။

“ေျမျပင္မွာ စုိက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာစာရင္းက အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူခ်က္ မတူညီဘူး။ အလြန္ကြာဟေနတယ္။ အမွန္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေကာက္ထားခ်က္အရက ဧက တစ္သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ေနတယ္။ ၿပီးရင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာဟာ သဘာဝအရျဖစ္လာတဲ့ငွက္ေပ်ာ မ်ဳိးမဟုတ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံက ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိလာ။ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာေၾကာင့္ ပ်က္သုန္းမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။ ဒီအပုိင္းေတြအေပၚ သံသယရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ေတြကုိ သိေစခ်င္သျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္တယ္။”

လက္ရွိ တရုတ္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ဳိးမႈရာခိုင္းႏႈန္းမွာ ၁၂ ရာခိုင္းႏႈန္း ရွိေနသျဖင့္ ေတာင္သူေဒသခံမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးေျမထက္ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနသည့္အတြက္ ၎စုိက္ပ်ဳိး မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အလြန္ေရးႀကီးၿပီး အစုိးရက လည္း ေျမအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားထားရွိမွသာ ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အစုိးရမွ တရုတ္တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈ ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၏ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား စားက်က္ေျမမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သိသိသာသာ ေပါမ်ားလာသည္ဟု ဝုိင္းေမွာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေညာင္ပင္ ေက်းရြာမွ ဦးေဇာင္းေဒါင္ က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“အစုိးရက တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာကုိ စုိက္ပ်ဳိးခြင့္ေပးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ တိရိစၦန္မ်ား စားက်က္ေနရာေတြမရွိေတာ့ဘူး။ မိုးတြင္း လမ္းမ်ားပ်က္စီးသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျပႆနာခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ သိသိသာသာေပါမ်ားလာတယ္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေနထုိင္မႈမွာ လုံၿခဳံမႈမရွိေတာ့ဘူး။ ၿပီးရင္ ေျမယာျပႆနာပဲ။ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေရာင္းခ်လိုက္ရင္ ေနာက္တစ္ဦးက ျပန္ေရာက္လို္က္ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဘာမွ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လို႔မရေတာ့ဘူး။ သူတို႔ကပုိးသတ္ေဆးေတြ အင္မတန္သုံးစြဲလာတယ္။ ေဒသခံေတြဘာမွ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ေျမယာေတြ အားလုံးပ်က္စီသြားတယ္လို႔။”

တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အနီးတဝုိက္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၆ခုသာရွိၿပီး လက္ရွိေျမစာရင္း ဦးစီးဌာန ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခ်က္အရ ေျမဧကေပါင္း ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိေနေၾကာင္းကုိ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံ ေရွ႕ေန ဦးဂဲနက္စ္ က အစီရင္ခံစာတင္ျပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းအတြင္း တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာသာမက ဖရဲသီးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကုိလည္း စုိက္ပ်ဳိးေနေၾကာင္းသိရသည္။

  • Popular

  • Latest