ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ စီမံကိန္း လက္မခံေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ သံမွဴးၾကီးကို ေျပာၾကား

ေနာ္ေ၀ သံမွဴးၾကီး Lise Nordgaard နဲ႔ ကခ်င္ပါတီေပါင္းစည္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တို႔ ျမစ္ၾကီးနား Palm Spring Hotel တြင္ ေတြ႕ဆုံ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၉

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို လက္မခံေၾကာင္း ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီအဖြဲ႕ က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံသံရုံး သံမွဴးၾကီး Lise Nordgaard ႏွင့္ ယေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံ ကိစၥ ေနာ္ေ၀ သံမွဴးၾကီး၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ‘ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီအဖြဲ႕ က လက္မခံေၾကာင္း’ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု ေပါင္းစည္းပါတီအဖြဲ႕၀င္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ေခါင္းေဆာင္ ဦး Gumgrawng Awng Hkam က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား လိုအပ္ေနေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးခ်ိန္မွသာ လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုခ်ိန္သည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္မခံေၾကာင္ကို ေနာ္ေ၀ သံမွဴးကို ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္ဆိုသည္။

ေန႔လည္ ၁နာရီမွ ၃နာရီေက်ာ္ထိ အခ်ိန္ ၂နာရီေက်ာ္ၾကာ Palm Spring Hotel ေတြ႕ဆုံမႈ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေနာ္ေ၀မွပါ၀င္ကူညီေပးမႈကို ေက်းဇူးတင္ၿပီး ဆက္လက္ပါ၀င္ ကူညီေပးရန္လည္း ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest