ဖားကန္႔ ေက်က္တူးသမားမ်ား သတိ၀ိရိယ ရိွရန္ ကခ်င္ ၀န္ၾကီး ေျပာ

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ဆိပ္မူအုပ္စု စေပါ့ေမွာ္ ကမ္းပါးျပိဳက်မႈေၾကာင့္ လူ ၆ဦးေသဆုံးခဲ့တယ္

တပတ္အတြင္း ဖားကန္႔ တပိုင္တႏိုင္ေက်ာက္တူးသမား ၉ ဦး ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ‘ျပည္သူမ်ား သတိ၀ိရိယႏွင့္ တူးေဖာ္ေစလိုေၾကာင္း’ ကခ်င္ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ၾကီး သစ္ ဦး Dashi La Seng ေျပာသည္။

“ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတိ၀ိရိယထားျပီး တူးေဖာ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ၀န္ၾကီး Dashi La Seng မွ တနလၤာေန႔ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ကုမၸဏီၾကီးမ်ား ႏွင့္ တပိုင္တႏိုင္ေက်ာက္တူးေဖာ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အတူ သတိေပးႏိုးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ ေက်ာက္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးမႈ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ၀န္ၾကီး က ေျပာပါသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔ က ဆန္ခါေက်းရြာအနီး ေရမေဆးေက်ာက္ရွာေဖြမ်ားကို ကုမၸဏီေစာင့္ ရဲက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သျဖင့္ ၁ ဦးေသဆုံးျပီး ၎ေန႔မွာပဲ ေမွာ္စီစာေက်းရြာအနီး ေျမစာသြန္ကန္ထဲ ေျမစာေလွ်ာက်မႈေၾကာင့္ ၂ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀ရက္ေန႔ ဆိပ္မူအုပ္စု စေပါ့ေက်းရြာတြင္ ေက်ာက္ကမ္းပါးျပိဳက်မႈတြင္ တပိုင္တႏိုင္ေက်ာက္တူးသမား ၆ဦး ထပ္မံ ေသဆုံးခဲ့သည္။

အစိုးရက ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ အစိုးရက အသစ္ ျပဌာန္းေသာ အၾကီးစား ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္မႈကို ပိတ္ပင္သည့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ အရ ကုမၸဏီမ်ားကို ၅ဧက ေအာက္သာ တူးေဖာ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ဥပေဒသစ္ ထြက္မလာခင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ က စၿပီး ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ သက္တမ္းတိုးေပးျခင္း ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest