ကခ်င္ တ႐ုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာျခံေၾကာင့္ ငါး အမ်ားအျပား ေသဆံုးမႈ ျဖစ္လာ

ပါးေသေကာင္ေတြကို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉ ေန႔ ေတြ႕ရစဥ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ပတ္က Nam Myin ေခ်ာင္းတြင္ ငါးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေသဆုံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမ ၂ ေက်းရြာ မွ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာျခံအနီးရွိ Nam Myin Hka (နမ္ျမင္ေခ်ာင္း)မွာ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ငါးအၾကီးအေသးမ်ိဳးစံု ေသဆံုးမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား စုိးရိမ္ေနၾက ပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ခန္႔မွ စတင္ျပီး ေက်းရြာအနီး ငွက္ေပ်ာျခံနံေဘးရွိ ေခ်ာင္းအရွည္ ၂ မုိင္ခန္႔မွာ ငါးေသဆံုးမႈ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ရြာသား အမ်ားစုကေတာ့ ငွက္ေပ်ာျခံမွ ဓါတုေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာအတြင္း ဆိတ္၊ ႏြား၊ ကၽြဲ စသည့္ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္မ်ားမွာလည္း အဆုိပါ ေခ်ာင္းေရကုိ ေသာက္သံုးေနသည့္အတြက္ ေခ်ာင္းကုိ အျမန္သန္႔ရွင္းေစလိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

“ေခ်ာင္းေရကုိ အရင္အတုိင္း ျပန္လည္ သန္႔ရွင္းေစလုိပါတယ္။ ဒါကုိ အစုိးရျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ေအာင္ေျမ ၂ ေဒသခံ ေဒၚ လရွမ္းဘန္လတ္ ေျပာပါသည္။


Nam Myin Hka (နမ္ျမင္ေခ်ာင္း)သည္ ေက်းရြာအတြင္း လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေရးပါျပီး ေအာင္ေျမ ၂ မွတဆင့္ ေအာင္ေျမ ၁ ေက်းရြာ အထိ ဆက္လက္စီးဆင္းသြားေသာ ေခ်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ေအာင္ေျမ ၂ ေက်းရြာအနီး ေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ တ႐ုတ္ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ိဳးထားျပီး၊ ယခုႏွစ္ ထပ္ခ်ဲ႕လွ်င္ ဧက ၅၀၀ အထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက စုိက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီေတြကုိ ၃ ႏွစ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္း မွန္ကန္ေသာ္လည္း ငွက္ေပ်ာစုိက္မည့္အေၾကာင္း မူလက မသိခ့ဲဟု ေျပာပါသည္။

“အမွန္ဆုိ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ဖုိ႔ေတာင္ မခ်ဳပ္ဘူး။ တျခား ပီေလာပီနံ၊ ဖရဲ တုိ႔ စုိက္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပုိင္း ငွက္ေပ်ာ စုိက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘူး” ဟု ေဒသခံ Slg. Lagwi Ting Ying (ဦးလေဂြတိန္႔ယိန္း) ေျပာပါသည္။

ဝုိင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ိဳးမႈ ဧက ၁ သိန္းခြဲ ရွိေၾကာင္း ေျမယာလံုျခံဳမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ယက္ အဖြဲ႔၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔ သုေတသနရွင္းျပခ်က္တြင္ ေတြ႕ရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းအတြင္း သံုးစြဲေသာ ဓါတုေဆးမ်ားေၾကာင့္ တိရစာၦန္မ်ား၏ အစာကြင္းဆက္ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ကာ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

  • Popular

  • Latest