ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ ၆ခုတြင္ တရား၀င္ ေရႊတူးခြင့္ ျပဳ

သယံဇာတ၀န္ၾကီး ဦးဒါရီွလဆိုင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၆)ခုတြင္ တရားဝင္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား ေရႊလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမဳိ႕နယ္၊ ရွင္ေဗြယန္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကုမၸဏီ ၁၈ခုကုိ အေသးစားလုပ္ကြက္(၅၈)ကြက္ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား လုပ္ကြက္ (၂)ကြက္အား ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္အခမ္းအနားကုိ ေဖေဖၚရီလ ၂၀ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား သတၳဳတြင္းဦးစီးဌာနရုံးခြဲ တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္လိုသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရထံ တင္ျပေတာင္းဆုိလာေသာေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သယံဇာတဝန္ႀကီး ဦးဒါရွီလဆုိင္းက ကခ်င္သတင္းဌာန KNG သုိ႔ေျပာဆိုထားပါသည္။

“သူတို႔အေနနဲ႔ တရားဝင္ တင္ျပလာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုပ္ကြက္ေတြေပးတာျဖစ္တယ္။ အားလုံးက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ။ အဓိကေတာ့ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူေတြမ်ားလာေတာ့ ဒီလိုနည္းလမ္းမွန္မွန္ ဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္။ တရားမဝင္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈအင္မတန္မ်ားတယ္။ ၿပီးရင္ ျပည္နယ္အစုိးရေပၚမွာလည္း ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွာ လုပ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

သတၳဳတူးေဖာ္ရန္အတြက္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားလုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရမွ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈအေပၚ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သျဖင့္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သိျမင္ ေတြ႔ရွိပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ဆက္ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ခုရွိသည့္အနက္ ယခုလက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ အေသးစား သတၳဳတူးေဖာ္ခြင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ခုမွာ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားလည္း အေသးစားသတၳဳတူးေဖာ္ရန္အတြက္ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈျပဳလုပ္လာပါက စီစစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မွ အေသးစားသတၳဳတူးေဖာ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

  • Popular

  • Latest