လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီကို ေထာက္ခံမဲေပးလွ်င္ ေျမယာ အခမဲ့ ရမည္

Maran Kahtawng ေက်းရြာ အ၀င္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ လြယ္လီယန္ေက်းရြာအုပ္စု Maran Kahtawng ေက်းရြာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီပုိင္ ေျမဧက (၁၀၀)အား လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကုိ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ အခမဲ့ ခြဲေဝသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမယာမ်ားရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရပါတီကုိ မဲေပးေထာက္ခံ မည့္ သူမ်ားျဖစ္မွသာ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့မွသာ ၎ေျမယာမ်ားကုိ ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မရန္ကေထာင္ေက်းရြာ အတြင္းေနထုိင္ေသာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအတြင္းလႈပ္ရွာသူ ေဒၚ ျဖဴဇာေအာင္က ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

“ဒီေျမယာေတြကုိခြဲေဝေပးမယ္ဆုိတာကဟုတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္အခုမဟုတ္ဘူး။ အခမဲ့ေပးေနတယ္ဆိုတာကလည္းမဟုတ္ဘူး။ အဓိက က်မတို႔လုပ္ေဆာင္ေနတာက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္သာျဖစ္တယ္။ လာေလွ်ာက္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ကလည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးကုိ မဲေပးေထာက္ခံတဲ့သူသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရမယ္။ အခုေျမယာလာေလွ်ာက္ထားတဲ့ သူအားလုံးက ၾက့ံခိုင္ေရးပါတီ အႏုိင္ရရွိခဲ့မွသာ အားလုံးကုိ ခြဲေဝေပးမယ္ျဖစ္တယ္လုိ႔။”

သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုလ လဆန္းပုိင္းကစၿပီး ေျမယာရရွိရန္အတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား မ်ားျပားလာသလုိ လက္ရွိ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ေရွာင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ယခုလက္ရွိမွာ အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD အစိုးရျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရလွ်င္ ေျမယာမ်ားကို အခမဲ့ခြဲေဝေပးမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ တရားဝင္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားရန္လုိသည္ဟု မရန္ကေထာင္ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Slg. Labya Bawk Naw က ဆိုသည္။

“အစတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူက ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္တာကုိမသိလိုက္ရဘူး။ အထက္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းေတြ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခိုင္းေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၂၀၂၀အတြက္ မဲဆြယ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ပဲ ေျမယာေတြကို ခြဲေဝေပးမယ္ မေပးဘူး ဆုိတာက က်ေနာ္လည္း မသိဘူး။ အခုသိရသေလာက္ ဖားကန္႔၊ ျမစ္ႀကီးနား အဲ့ဒီက လူေတြ ဒီမွာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီအမည္ျဖင့္ ေျမယာေတြ လာေလွ်ာက္ေနတယ္လို႔ေတာ့သိရတယ္။ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ဒါေမပယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔အေသးစိတ္ တုိင္ပင္မႈေတြကျပဳလုပ္ရမယ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုက သူတို႔က စည္းရုံးေရးေတြ စလုပ္ေနၿပီးျဖစ္တယ္” ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအမည္ျဖင့္ Maran Kahtawng ေက်းရြာအတြင္း ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ေျမဧကေပါင္း (၁၀၀)ခန္႔သာရွိေနသည္ဟု သိရခ်ိန္ လက္ရွိ ေလွ်ာက္ထားသူ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ဆိုသည္။

၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ေအာင္လွ်င္ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ ေဒသအလိုက္ စီစစ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ေဒသလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ကံမေက်းရြာေဒသခံ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသက္ေဝ က ကခ်င္သတင္းဌာ KNG ကုိ ယခုလို ေျပာပါသည္။

“ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရရွိရင္ ယခုေျမယာေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေျမယာမ်ားကုိ ေျမယာမဲ့ ျပည္သူမ်ားကုိသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္။ ၿပီးရင္ တုိင္းရင္းသားေဒသအတြင္းမွာလည္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္လည္း က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ခဲ့မွသာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုအားေကာင္းလာမယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီ အမည္ျဖင့္ ေျမယာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ အက်ယ္ ေပ ၈၀×၆၀ ပတ္လည္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လာေလွ်ာက္သူမ်ားကုိယ္တုိင္လည္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ မိမိ၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴတစ္ခု၊ လုိင္စင္ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံႏွင့္တကြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

  • Popular

  • Latest