ကခ်င္ပါတီမ်ား ‘ဖယ္ဒရယ္ သယံဇာတ ေပၚလစီ’ ကိစၥ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္

ကခ်င္ပါတီမ်ား ‘ဖယ္ဒရယ္ သယံဇာတ ေပၚလစီ’ ကိစၥ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္သီးသန္႔ ‘ဖယ္ဒရယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ႏွင့္ သယံဇာတ ေပၚလစီ (resource federalism)’ ေပၚ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ KDI Learning Center တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီစဥ္ ဦးေဆာင္ေသာ Kachin Democratic Institute က ဒါ႐ိုက္တာ Dr. Hkan Naw ယခုလို ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။

“ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔သယံဇာတေတြကိုျပည္သူမ်ား တရားမ်ွတစြာသံုးစဲြနိုင္ေရးအတြက္ သယံဇာတနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေပၚလစီကိုဘယ္လိုေရးဆဲြျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆိုတာကို အဓိကထားျပီး က်ေနာ္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ႔တာပါ။”

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁မွ ၂၂ ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၀ါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစိုက္ Forest Trends အဖြဲ႕မွ Mr. Kevin Woods က အဓိက ဦးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကခ်င္ေပါင္းစည္းပါတီအဖဲြ႕ ၃ပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္ စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ UDPKS၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP) နွင္႔ ကခ်င္အမိ်ဳးသားကြန္ကရက္ (KNC) ပါတီတို႔မွ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ေမြးထုတ္ျခင္း ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစရိွသည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္ရိွသည္ဟု Dr. Hkan Naw ဆိုပါသည္။

KDI က ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လူထု အျမင္ဖြင့္ အသိပညာေပး သင္တန္းအျပင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ Learning Center ကို ယခုလ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔ ဖြင္႔လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း KDI က ‘ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖယ္ဒရယ္ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း’ စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးေနာက္ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္ဖယ္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ေရးဆဲြေရးေကာ္မတီ’ ကို လည္း ဦးေဆာင္ ဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့သည္။

  • Popular

  • Latest