တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာျခံေၾကာင့္သာ ငါးေသဆုံးျခင္း မဟုတ္ဟု အစိုးရ ကာကြယ္ေျပာ ဆို

တ႐ုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာခံ၊ ေအာင္ေျမ (၁)၊ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမ(၂)ေက်းရြာ တ႐ုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာျခံတြင္ အသုံးျပဳေသာ ဓါတုေဆးမ်ားေၾကာင့္သာ ရြာအနီးေခ်ာင္းက ငါးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေသဆုံးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ ယေန႔ ကာကြယ္ေျပာ ဆိုပါသည္။

ေဖဖါဝါရီလ ၁၅ရက္ေန႔ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား က Nam Myin Hka (နမ္ျမင္ေခ်ာင္း) သုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ား မိုင္းခြဲျခင္းႏွင့္ နည္းပညာျဖင့္ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေခ်ာင္းအတြင္း ငါးေသေစေသာ အဆိပ္မ်ား ခတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတ ဝန္ႀကီး ဦးဒါရွီလဆုိင္းက ေျပာဆိုသည္။

“စစ္ေဆးခ်က္အရေပါ့ေနာ္ ငါးရွာတဲ့သူေတြက ငါးေသတဲ့အမ်ိဳး ေဆးခတ္ထားတယ္လုိ႔ေတြ႔ရတယ္။ ယခုငါးေသတဲ့ ေနရာကလည္း ငါးရွာတဲ့ လူေတြလာစုတဲ့ ေနရာမွာဘဲျဖစ္တယ္။ ေခ်ာင္းအထက္ပုိင္းမွာက ေသတာမေတြ႔ရဘူး။ အနီးတဝုိက္ေဆးမိတဲ့ ေနရာေတြမွာပဲ ငါးက ေသတာ။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေဆးတဲ့အပိုင္းကလည္း ၁၄မ်ဳိးေလာက္နဲ႔ စစ္ေဆးတာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ နမ္ျမင္ေခ်ာင္းအတြင္း ငါးေသဆုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အခ်ဳိ႕က ေဆးခတ္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အမ်ားအျပားေသဆုံးမႈမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမွ ဓါတုေဆးမ်ားေၾကာင့္ ငါးမ်ားေသဆုံးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဝုိင္ေမာ္ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦး Bawm Sau (ေဘာမ္ေဆာင္) ေျပာဆိုသည္။

ယခု နမ္ျမင္ေခ်ာင္းအတြင္း ငါးအမ်ားအျပားေသဆုံးမႈမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားဆိုပါသည္။

ေဖဖါရီလ ၆ရက္ေန႔ကစၿပီး နမ္ျမင္ေခ်ာင္းမွာ ငါးမ်ားအေၾကာင္းမဲ့ ေသဆုံးမႈ အဓိက အေၾကာင္းရင္းသည္ တရုတ္သစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓါတုေဆးေၾကာင့္သာ ျဖစ္မည္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ား ယုံၾကည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest