ျမစ္ဆုံ၊ NCA ကို မဆန္႔က်င္ရန္ တ႐ုတ္ က ကခ်င္အသင္းေတာ္ကို သတိေပး

Kachin Baptist Convention (KBC) office at Myitkyina, the capital of Kachin State

ကခ်င္ျပည္သူမ်ား ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္း ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး တို႔ကို ဆန္႔က်င္ေနျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္ ဖိတ္ေခၚေတြ႔ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အသင္းေတာ္က ဆိုသည္။

ယခု တတိယအၾကိမ္အျဖစ္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မတ္လ (၁)ရက္ေန႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမစ္ဆုံႏွင့္ NCA ကို ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ဆန္႔က်င္မႈ မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပး ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳခဲ့သည္ဟု ၎ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ဦးေဆာင္ေသာ KBC ဥကၠဌ Rev. Dr. Hkalam Samson က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ယေန႔ အတည္ျပဳေျပာပါသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာကိစၥ ဖိအားေပးေျပာဆိုရာတြင္ “Mali-N’mai Zup ေခၚ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံေရကာတာကို မျဖစ္မေနေဆာက္လုပ္ရန္ ပီကင္းဗဟိုအစိုးရက ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရအား ညႊန္ၾကားထားေသာေၾကာင့္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ဆန္႔က်င္မႈျပဳေနျခင္း မျပဳလုပ္ရန္" ေျပာဆိုေၾကာင္း KBC က ဆိုသည္။

ေနာက္ၿပီး “ျမန္မာအစိုးရ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ကို အျမန္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO က ျငင္းဆန္ေနမည္ဆုိလွ်င္ နယ္စပ္လမ္းမ်ား ပိတ္လိုက္ၿပီး လက္နက္ကူညီလုပ္ေပးေသာ တ႐ုတ္အမိ်ဳးသား အားလုံးကို ျပန္ေခၚယူလွ်င္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ခက္ခဲသြားမည္ ျဖစ္သည္” ဟု သတိေပးျငိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၄ လ တိုက္ပြဲရပ္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ အၾကံေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ ၄ လ ကာလအတြင္း နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေသနတ္ အရင္ပစ္ေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူသြားရန္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား နယ္စပ္တေလွ်ာက္ အဆင့္သင့္ တပ္လွန္႔ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးပါက “ကခ်င္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လွ်င္ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာအကူညီမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု KBC က ဆိုပါသည္။

KBC က မိမိတို႔သည္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ကခ်င္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အၾကီးဆုံး Kachin Baptist Convention ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ယခုလို ဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆုံမႈ သုံးၾကိမ္တိုင္းတြင္ ‘ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကို မဆန္႔က်င္ရန္ႏွင့္ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးရန္’ အျမဲဖိအားေပး တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း KBC က ဆိုသည္။

  • Popular

  • Latest