တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာျခံေၾကာင့္ ကခ်င္ေတာင္သူမ်ား ႏွစ္နာ

တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာျခံေၾကာင့္ ကခ်င္ေတာင္သူမ်ား ႏွစ္နာ

တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမွဳေၾကာင့္ ပ်က္စီးရေသာသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ နွစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈအတြက္ ၀ိုင္းေမာ္ျမဳ႕နယ္နွင့္ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူမ်ားက ယေန႔ မနက္ပိုင္း ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ မႏၱေလးေက်ာင္းတိုက္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊ Daw Hpung Yang (ေဒါ့ဖုန္းယန္)ျမိဳ႕နယ္ခြဲ မံပင္ေက်းရြာ(၄) ရြာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားနွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ ေအာင္ေျမ(၁)ေက်းရြာမွ ျပည္သူမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး (၅၁)ဦး တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

“ေဒသခံေတာင္သူေတြကို နိုင္ငံေတာ္မွာ ႏွစ္(၃၀) ဧက ၃ေသာင္းကို (၆)လ တစ္ၾကိမ္ အခြန္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ထားတာေတြရွိတယ္” လို႔ ေခါက္ဆင့္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္ က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေျမယာမ်ား၌ တရုတ္နုိင္ငံက တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာမ်ား စုိက္ပ်ိဳးထားျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရုိင္အတြင္း၌ စုိက္ပ်ိဳးဧက ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီေျမေတြကို တရား၀င္ခြင့္ မေပးပဲနဲ႔ ေၾကာက္စရာေကာင္းေအာင္ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဴးျပီး သူတိ္ု႔ပိုင္ပါတယ္လို႕ေျပာေနတယ္” ဟု ဦးထြန္းေအး က ဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားစိုက္ပ်ိဴးထားေသာ ေျပာင္းခင္းမ်ားကို ကုမၸဏီပိုင္အျဖစ္ ေျမဧကမ်ားကို ဘတ္ေဖာမ်ားျဖင့္ ထိုးဆြ ျပီး တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဳးထားျခင္း၊ ရြာနွင့္အနီး ကၽြဲ၊ ႏြား မ်ား ေသဆံုးမႈမ်ား မလိုလားေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ ၅၈ စစ္တပ္ပိိုင္သိမ္းဆည္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဴးထားျခင္းနွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ျပတ္ျပတ္သားသားခ်ျပထားျခင္း၊ ေျမယာပိိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈနွင့္ ေဆးရံုေရာက္ ဓာတုအဆိပ္သင့္ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးဌာနမွ အေလးထားျခင္း မရွိျခင္းေသးေၾကာင္း သိရသည္။

လိုင္ဇာျမိဳ႕ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာအလုပ္သမား ၆ ေယာက္ ဓာတုအဆိပ္သင့္ေသဆံုးမႈေၾကာင့္ KIO ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာလံုး၀စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ပိတ္ထားျခင္းရွိေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရကအေလးထား တာ၀န္ယူမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဦးေသာင္းေျပာပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း(၁၁)ဖြဲ႕ပါ၀င္သည့္ ေျမယာလံုျခံဳမွဳနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိ္န္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ‘အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး ၀ိေရာဓိ’ အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္၊ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ိဴးသည့္ ဧကေပါင္း တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္(၁၅၀၀၀၀)ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

တစ္သ်ွဴးငွက္ေပ်ာမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ခန္႔မွ စတင္စိုက္ပ်ိဴးျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၄၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေနျခင္းျဖစ္ျပီး အမ်ားပိုင္း ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

  • Popular

  • Latest