အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒ သစ္ ‘လက္ေတြ႕ မထိေရာက္’ ဟု ေလ့လာသူမ်ား ဆို

အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး မူ၀ါဒ သစ္ ‘လက္ေတြ႕ မထိေရာက္’ ဟု ေလ့လာသူမ်ား ဆို

ျမန္မာအစိုးရ၏ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ထိေရာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း “ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒအေပၚ သုံးသပ္ျခင္း” ဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းျခင္းကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ Cartel Hotel တြင္ မတ္လ ၁၁ရက္န႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒတြင္ ကုသေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားကုိ ဦးစားေပးေရးဆြဲထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တစ္ဖက္တြင္ ညြန္ၾကားခ်က္အညီ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားကုိသာ ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာစစ္ေဆးေတြ႔ရွိေၾကာင္း ကုိ Drug Policy Advocacy Group မွ တြဲဖက္ညိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာ နန္းပန္းအိခမ္းက ေျပာဆိုသည္။

“မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒကုိ သက္ဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးက ပူးေပါင္းၿပီး ေရးဆြဲထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီဟာေတြကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါ သိပ္ၿပီးထိေရာက္တာမရွိဘူး။ မူဝါဒမွာကေတာ့ ကုသေရးတို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ အားလုံး ဦးစားေပးေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနတာက ပုိမ်ားေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္” ဟု ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရက မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ အသစ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း အစီရင္ခံစာအရ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ေလွ်ာ့က်လာၿပီး ေဆးျပားထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

Poppy-field-in-government-Border-Guard-Force-controlled-area-in-Waingmaw-township.jpg
၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အမွတ္ ၁၀၀၃ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသ ဘိန္းခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ တဦး

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းကုိ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သာရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ေငြေၾကးခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားကသာ ဧကေပါင္းမ်ားစြာစုိက္ပ်ဳိးကာ စီးပြားေရးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသည္ဟု ခ်န္းမူးဘိန္းဖ်က္စခန္း Chang Mu Kani Nanghpam Dawn Jasan Ginra တာဝန္ခံ ဦး Myitung Kyang Bawm ေျပာဆိုသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ လက္ေတြ႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိတာက ေျမျပင္မွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးသူေတြက ေငြေၾကးခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြကသာ စီးပြားေရးအျဖစ္စုိက္ပ်ဳိးေနတာျဖစ္တယ္။ တကယ့္ ဆင္းရဲတဲ့ ေတာင္သူေတြ စုိက္ပ်ဳိးတာက ၁၀ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လက္ရွိေျမျပင္မွာ ျဖစ္တာနဲ႔ ေကာက္တမ္းခ်က္အရလည္း အလြန္ကြာဟ မႈရွိေနတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တႏုိင္း၊ ကန္ပုိက္တည္၊ ေဝြမိုး၊ ပူတာအုိ စေသာေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ အမ်ားအျပားေတြ႔ရွိသည္ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ပက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးမႈ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေတြ႔ရေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ “ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအၾကာ မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒအေပၚသုံးသပ္ျခင္း ဆုိသည့္အစီရင္ခံစာ” ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကုိ မဟာမိတ္ျမန္မာ အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒအသစ္ကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ၎အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳုလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယခုလအတြင္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest