ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၆)ခုျပင္ဆင္ေရး ျမစ္ၾကီးနားတြင္ ေဆြးေႏြး

Dr. M Kawn La, KNC ဥကၠဌ

ျပည္သူလူထုကို ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေစမည့္ အစိုးရ၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ(၆)ခုမွ အခိ်ဳ႕ကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ လူထုဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ YMCA ခန္႔မတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္ေရး ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေစသည့္ ‘ႏုိင္ငံျခား ႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅(ဂ)ႏွင့္ပုဒ္မ ၁၆ပုဒ္ခြဲ(၅)၊ ၂၀၁၈ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇ႏွင့္ပုဒ္မ ၂၂(ခ)၊ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအခန္း(၂)ပုဒ္မ ၆(က) ပုဒ္ခြဲ(၅)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၇၊ ၈’ တို႔ကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ ဦးေဆာင္သူ ကခ်င္အမိ်ဳးသားကြန္ဂရက္ KNC ပါတီ ဥကၠဌ Dr. Kawn La က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ျပင္ဆင္ျပဌါန္းလိုက္သည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒသစ္တြင္ ေျမယာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မေလွ်ာက္ဘဲ အသုံးျပဳလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ထိ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၅သိန္း က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမလည္းသိမ္းယူခံရမည္ဟု ဆိုေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယင္း ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒသစ္အရ သတ္မွတ္ရက္ (၆)လ ကာလသည္ ယခုအပတ္ မတ္လ (၁၁)ရက္ တနလၤာေန႔ ကုန္ဆုံးၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုလက္ရွိ တရားဝင္ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရက ျပည္သူလူထုကုိ တိတိက်က် ရွင္းျပျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေျမယာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေျမယာဆိုင္ရာ ေရွ႕ေန ဦးေဂးနစ္ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာဆိုထားသည္။

“က်ေနာ္အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္း လက္ရွိေျမလြတ္ေျမလပ္ ဒီ ဥပေဒတိုင္းဆုိရင္ လယ္ယာေျမေတြ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ အေဆာက္အဦးေတြျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မွာက လယ္ယာေျမဆိုတာက ဘုိးဘြားပုိင္ လယ္ယာေျမေတြျဖစ္တယ္။ ဒီလယ္ယာေျမေတြကုိ လက္ဆက္ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ဘယ္လုိပုံစံျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရယူရမယ္ဆိုတာ တစ္ခ်ဳိ႕က နားမလည္ၾကဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ေျမခြန္ ေပစာအသီးသီးရယူထားရမယ္ဆိုတာလည္းနားမလည္ၾကဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီမွာက ႏုိင္ငံျခားသားေတြ တုိက္ရုိ္က္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္လာေတာ့ ေဒသခံေတာင္သူေတြနဲ႔ ကုမၸဏီၾကား အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာေတြ မ်ားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားရဲ႕ လယ္ယာေျမမ်ား အမ်ားအျပား ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြရွိလာတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

အထက္ပါ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ CSO လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္း တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကုိ Dr. Kawn La က တိုက္တြန္းသည္။

အသစ္ျပင္ဆင္ေသာ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒ အရ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ေဒသတိုက္ပြဲေၾကာင့္ မိမိေနရပ္ စြန္႔ခြာၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံေနရေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္အတြက္ ၎တို႔ပိုင္အိမ္ျခံႏွင့္လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းပိုက္ျခင္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ယခု ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest