ေမချမစ္ဖ်ား ေရကာတာ စီမံကိန္း (၈)ခု လုံး၀ ရပ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ေမချမစ္ဖ်ား ေရကာတာ စီမံကိန္း (၈)ခု လုံး၀ ရပ္ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆို

ေမခ ေခၚ အင္မိုင္ချမစ္ႏွင့္ ေငါ့ခ်မ္းချမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၈)ခုကို တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ China Power Investment ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္း လုံး၀ရပ္တန္႔ေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ ရစ္ေလာ္ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားေန႔ မတ္လ ၁၄ရက္မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပပြဲကုိ ခ်ီေဖြေခ်ာင္းဆုံ (အင္မိုင္ချမစ္ကမ္းနံေဘး)တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ျဖစ္ၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း(၈)ခုမွ မီဂၢါဝပ္စုစုေပါင္း ၈၉၀၀ ကုိ ထုတ္လုပ္ႏို္င္ရန္ အက်ဳိးတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာန၊ International Energy Cooperation YEIG & Development Co. Ltd  (YEIG) ႏွင့္ International Group of Entrepreneurs Co. Ltd (IGE) ကုမၸဏီမ်ား အား စီမံကိန္းကုိ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္သည္ဟု ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ခံ Slg. Lachid Lum Zawng (ဦးလခ်ိတ္လြမ္းေဇာင္း)က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ေဒသခံေတြ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ။ ေျမယာေတြ သိမ္းဆည္းခံတာရွိတယ္။ သီးႏွံပင္ေလ်ာ္ေၾကးေတြ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးတာ မရွိဘူး။ ၿပီးရင္ေဒသခံေတြရဲ႕အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြလည္း အမ်ားအျပားဆုံးရႈံးခဲ့ရၿပီး။ ဒီျပႆနာေတြကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက တာဝန္ယူေျဖရွင္ေပးတာမရွိဘူး။ ဒီစီမံကိန္းကိုလည္း အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ေစခ်င္ၿပီ” ဟု Slg. Lum Zawng က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာပါသည္။

ေဒသခံမ်ားက ‘ေငါ့ခ်န္းခ ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေရး….ဒုိ႔အေရး၊ ေမချမစ္ထာဝစဥ္ရွင္သန္ေရး…ဒုိ႔အေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ပ်က္စီေစမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၼဏီအလိုမရွိ၊ ေမချမစ္ႏွင့္ ေငါ့ခ်န္းချမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္း အလိုမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚဆုိးက်ဳိးျဖစ္ေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား အလိုမရွိ’ ဆိုၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

၎ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၈)ခုတည္ေဆာက္မႈကို၂၀၀၇ က စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားလာေသာေၾကာင့္ ၎ စီမံကိန္းကုိ ေခတၱခဏသာ ရပ္ဆိုင္းထားသည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အစုိးရက တရားဝင္ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး အျမန္ဆုံးေျဖရွင္ေပး ေစလိုေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းထုတ္လုပ္မည့္ စြမ္းအင္ပမာဏ စာရင္းဇယားအရ ေငါ့ခ်မ္းချမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ေဂါလန္ (Gaw Lan) စြမ္းအင္ ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၊ တုံရွင္းေခ်ာင္း (Tongxinqiao) စြမ္းအင္ ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၃၄၀၊ ခန္ကန္း (Khan Kan) စြမ္းအင္ ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀၊ ေလာင္ဒင္ (Laung Din) စြမ္းအင္ ပမာ မီဂၢါ၀ပ္ ဏ ၆၀၀ႏွင့္ အင္မိုင္ချမစ္တစ္လွ်ာက္တြင္ ဝတ္ဆုတ္ (Wut Sok) စြမ္းအင္ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၁၈၀၀၊ ေခါင္လန္ဖူး (Hkawnglang Hpu) စြမ္းအင္ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၂၇၀၀၊ ရယ္နန္ (Yenam) စြမ္းအင္ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀၀၊ ဖီေဇာ္ (Hpizaw) စြမ္းအင္ပမာဏ မီဂၢါ၀ပ္ ၂၀၀၀ စေသာ စီမံကိန္းဇယားမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ကုိ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အင္မိုင္ချမစ္၊ ေငါ့ခ်မ္းခ ျမစ္ရုိးတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ သမုိင္းဝင္အေမြအႏွစ္မ်ားတည္ရွိရာေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစခိုင္းမည္ကို ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားက အလြန္စုိးရိမ္ေနၾကေၾကာင္းကုိ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသာ ဆရာ Zung Kyi (ဇုန္းကိ) က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီ အင္မိုင္ခ နဲ႔ ေငါ့ခ်မ္းခဟာဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဘိုးဘြားေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ခဲ့တဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္။ ဒီျမစ္ေတြကို မွီခိုၿပီး ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ ဓါးမဦးခ် လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကအစ ေလွခါးထစ္ေတြခ်ေပးခဲ့တယ္။ ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္ေက်ာင္းအတြက္ အဓိကေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ကုိ ဒီေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနဲ႔ အတင္းေရႊ႕ေျပာင္းခုိင္းမည္ကုိလည္း ေဒသခံအားလုံးက အၿမဲစိတ္ပူေနၾကတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထုိသုိ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကုိ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လုံးဝကန္႔ကြက္ေနသည့္ေပၚ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ သတ္ေနတာနဲ႔အတူတူျဖစ္သည္ဟု ခံယူေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ဆႏၵျပပြဲကုိ တုိင္းရင္းသားေရရာေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ကခ်င္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး ၅၀၀ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားေန႔ ကို ယခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

  • Popular

  • Latest