ကခ်င္ေရွ႕တန္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားစစ္သား ေတြ႔ရ

ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၈ ေဒသခံမ်ား ႐ိုက္ယူထားေသာ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ကားမိုင္း ပတ္၀န္းက်င္ တေနရာတြင္ ျမင္ရေသာႏိုင္ငံျခားစစ္သားတစ္ဦး။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမ ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား စစ္သားမ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ႐ိုက္ယူထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအရ ေတြ႕ရပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၂ရက္ေန႔ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ကားမုိင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ အနီး ႐ိုက္ယူထားေသာဓါတ္ပုံတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားသား စစ္သား တစ္ဦးကို ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေသာတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ ႏိုင္ငံျခား ေၾကးစားစစ္သားမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဓါတ္ပုံသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား မရရိွခဲ့ေပ။

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားရိွေနသည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအကိ်ဳးစီးပြားကာကြယ္ေပးရန္ အျပစ္မဲ့အရပ္သားသတ္ျဖတ္မႈ နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ အေမရိကန္ ပုဂၢလိက စစ္ဖက္လုံျခံဳေရး ကုမၸဏီေဟာင္း Blackwater ကို တည္ေထာင္သူ Navy Seal တပ္ဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း Erik Prince ဦးေဆာင္ေသာ လုံျခံဳေရးကုမၸဏီကို ျမန္မာျပည္မွာအလုပ္လုပ္ရန္ အစိုးရခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

Foreign-soldier-with-Burmese-troops-in-Kachin-frontline.jpg
ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ကားမိုင္းပတ္၀န္းက်င္ တေနရာမွ ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ေဒသခံမ်ား ရိုက္ယူခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္သားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစစ္သားတစ္ဦး (ညာ) ပါ ဓါတ္ပုံ။

ေဟာင္ေကာင္မွာ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ Frontier Service Group (FSG) လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွေနသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအပါ၀င္ ဂ်ပန္၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လုံျခံဳေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA မွာ မွတ္ပုံတင္ ရထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုလ မတ္ (၂၇) တပ္မေတာ္ေန႔ မတိုင္ခင္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အားလုံး တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ မထိုးေသာအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မနက္ျဖန္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္ ျပန္စလာႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာသူမ်ား သုံးသပ္ၾကပါသည္။

  • Popular

  • Latest