ကခ်င္ စစ္ေရွာင္အမိ်ဳးသမီးငယ္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ေရာင္းစားခံေနရ

HRW မွ Heather Barr (ဘယ္) မွ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းေနပုံ။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသူအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ‘သတို႔သမီးမ်ား’ အျဖစ္ ေရာင္းစားခံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး New York အေျခစိုက္ Human Rights Watch အဖြဲ႔ျပဳစုေသာအစီရင္ခံစာကို မတ္ ၂၅ တနလၤာေန႔ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
လူကုန္ကူးခံရေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္း သုံးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာျပဳစုထားသည့္ “ငါ့တို႔ကုိ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးေပးရင္ မင္းကုိလြတ္ေပးမယ္” ဆိုေသာအစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းျခင္း အစီစဥ္ကို HRW က ဦးေဆာင္ၿပီး Madira Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
“ငါ့တို႔ကုိ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးေပးရင္ မင္းကုိလြတ္ေပးမယ္” ဟု အမည္ရွိ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ အတြင္း တရုတ္ျပည္သုိ႔ မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံခဲ့ရေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး (၃၇) ဦး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ဒုကၡခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု ၃စု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ အရာရွိမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႔မ်ားအျပင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္မႈမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး ျပဳစုထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာေရးသားျပဳစုသူ Heather Barr က ေျပာသည္။
 
တရုတ္ျပည္သုိ႔ တရုတ္အမိ်ဳးသား၏မယားမ်ားအျဖစ္ေရာင္းစားခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔အမ်ားစုသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
ေရာင္းစားခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ မိမိကုိယ္တိုင္ ေငြေၾကးမည္မွ်ျဖင့္ ေရာင္းစားခံရသည္ကိုမသိၾကဘဲ ကုိယ္ဝန္ရေစရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ခန္႔မွန္းေခ် အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀ မွ ၁၃၀၀၀ အၾကား ညီမွ်သာ့္ေငြပမာဏျဖင့္ ေရာင္းစားခံရသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

trafficking of Kachin brides from Myanmar to China

ျမန္မာ ႏွင့္ တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားက လူကုန္ကူးခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိဘဲ ေရာင္းစားခံရေသာ မိသားစု အခ်ဳိ႕က ျမန္မာရဲမ်ားထံသုိ႔ အကူအညီသြားေတာင္းရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါက ေငြေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တဖန္ တရုတ္ရဲမ်ားထံသုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သူမ်ားကလည္း လဝက ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖင့္ ေရာင္းစားခံရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ကယ္တင္မည့္အစား ေထာင္ခ်ေၾကာင္းကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္္ ကူညီေပးေရး တို႔ကုိ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO တို႔မွ ထိေရာက္စြာအေရးယူလုပ္ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအပုိင္းကို ပုိမိုထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေစလိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
လူကုန္ကူးခံရေသာ စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch)၏ ေမးခြန္းေပၚ ျမန္မာအစိုးရ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျဖၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၆၄ဦး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၃၈ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၅၃ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၃၄ဦး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၀၀ဦး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၀၆ဦး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၈၁ ဦးႏွင့္ (၇)ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသူ စုစုေပါင္း ၁၁၁၅ ဦး ရိွသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

  • Popular

  • Latest