ျမစ္ႀကီးနား အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဗဟိုမ႑ပ္ တစ္ခုသာ ထားမည္

ျမစ္ႀကီးနား အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ဗဟိုမ႑ပ္ တစ္ခုသာ ထားမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ ယခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ဗဟိုမ႑ပ္တစ္ခုသာ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။ 

ယခင္ နွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား မ်ားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို စည္ပင္ ဝန္ႀကီး ဦး ေနာ္လီ က ယခုလို ေျပာသည္။

"ဒီႏွစ္ မ႑ပ္ က ေတာ့ ဗဟိုမ႑ပ္ တစ္ ခုရိွမယ္။ ၿပီးေတာ့ လမ္းေလ်ွာက္ သၾကၤန္ ပါမယ္။ အရင္ ႏွစ္ ေတြကလို တိုင္းရင္းသား ေရးရာမ႑ပ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးမ႑ပ္၊ ေရကစားမ႑ပ္တို႔ မပါ ေတာ့ဘူး" ဟု ေျပာသည္။

ျမစ္ ႀကီးနားၿမိဳ႕၏ အတာသႀကၤန္ ပြဲေတာ္ တြင္ ယခင္ ႏွစ္မ်ား၌ ေဒသလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကိုယ္ပိုင္ မ႑ပ္တည္ေဆာက္ခြင္ ့မ်ား ေတာင္းခံေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မွာေတာ့ မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ ခြင္ ့ ေတာင္းသူမ်ား မရိွေၾကာင္း စည္ပင္ ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

  • Popular

  • Latest