ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း လုံး၀ရပ္သြားထိတိုင္ လူထုတိုက္ပြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ေဒၚဂ်ေခါန္၊ ျမစ္ဆုံေဒသခံ

ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုိ အၿပီးသတ္ ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆုိေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက လူထုတုိက္ပြဲႏွင့္ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိ္င္ငံလုံးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
  
ျမစ္ဆုံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္ေရးဟာ ဗမာျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင့္ စီမံကိန္းကုိ အၿပီးရပ္တန္႔ႏုိင္ရန္ အစည္းေဝးလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစည္းေဝး တာဝန္ခံမွ ေျပာဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို ေျပာသည္။
 
“ဒီအစည္းအေဝးက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိအၿပီးသတ္ရပ္တန္႔ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္တဲ့အစည္းအေဝးျဖစ္တယ္။ ဒါက ဗမာတႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တကယ္လို႔ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရင္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ ကံၾကမၼာကုိရုိက္ခ်ဳိးဖ်က္စီးလိုက္မယ့္ စီမံကိန္းျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံသားအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ လုပ္ဖို႔အားထုတ္ေနတဲ့ သူတိုင္းဟာ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ေတြျဖစ္သလို ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းရန္ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့သူေတြကုိ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်သူေတြဟာ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္ေတြျဖစ္တယ္” ဟုေျပာဆိုသည္။
 
အစုိးရက ဒီမိုကေရစီအစုိးရစနစ္ဆုိရင္ ျပည္သူလူထု၏ အသံ၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးျပဳေရးကုိေရွ႕ရႈ႕လုပ္ေဆာင္ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးမရွိေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္လုံးဝ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။
 
ျပည္သူလူထု အမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္မေဆာက္လုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လုံးဝရပ္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္းကုိ အၿငိမ္းစား မိုးေလဝသ ညြန္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ က ေျပာဆိုသည္။

ထုိအစည္းေဝးတြင္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးသတ္ရပ္ဆုိင္းရန္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
 
၎ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိပါက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္တကြ လက္ရွိျဖတ္သန္းေရေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းသည္လည္း ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္မလြဲမေသ ႀကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအၿပီးတုိင္ ဖ်က္သိမ္းေရး ႏုိင္ငံလုံဆုိင္ရာ အစည္းေဝးက ေၾကညာအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွ ေတြ႔ရသည္။
 
အဆိုပါအစည္းအေဝးကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ နာေရးကူညီမႈအသင္းခန္းမတြင္ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းေဝးတြင္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ခန္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

  • Popular

  • Latest