အသင္းေတာ္ပိုင္ေျမ က်ဴးေက်ာ္ေသာ ငွက္ေပ်ာကုမၸဏီအား ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္

မိ်ဳးဆက္သစ္ၾကယ္ပြင့္ ကုမၸဏီ backhoe တစ္စီးကို အသင္းေတာ္ပိုင္နယ္ေျမတြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ Muk Chyik (မုတ္က်ိတ္)ေက်းရြာရိွ အသင္းေတာ္ပုိုင္ ေျမေနရာအား မ်ိဳးဆက္ၾကယ္ပြင့္ ကုမၸဏီမွ ငွက္ေပ်ာစုိုက္ရန္ ေျမေနရာခ်ဲ႔ထြင္လာသည့္ ကိစၥႏွင့္တုိင္တန္းထားသည့္ အမႈကို ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ယေန႔ ဧျပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အျပီးသတ္အမိန္႔ခ်ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအမႈသည္ Muk Chyik (မုတ္က်ိတ္)ကခ်င္နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက တရားလုိျပဳကာ တရားရံုးသုိ႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အမႈျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အသင္းေတာ္က တရားလုိျပဳျပီး တုိင္တန္းခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔ ေတာ့ ကုမၸဏီဘက္က တာဝန္ရိွသူ ၄ ေယာက္ကုိ ေငြဒဏ္တစ္ေယာက္ ၁သိန္းစီနဲ႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့ၾကတယ္။” ဟု တရားလုိျပဳတုိင္တန္းခဲ့ၾကသည့္ အသင္းေတာ္မွ တာဝန္ခံ Slg. Dai Hkawng (ဦး ဒိုင္ေခါင္) က ခုလိုေျပာသည္။

ယင္းအမႈကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ဧျပီလတြင္ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ ပုဒ္မ ၄၂၇ ျဖင့္ ၀ိုင္းေမာ္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသို႔ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။ ပုဒ္မ ၄၂၇ နွင့္တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရပါက အနည္းဆံုးေထာင္ဒဏ္ ၃ လ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ ၁ သိန္းေပးေဆာင္ရသည္။ ယေန႔ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမႈသည္ ေငြဒဏ္ႏွင့္အျပိီးသတ္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အသင္းေတာ္မွ တရားလုိေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္ Slg. Dai Hkawng (ဦး ဒုိင္ေခါင္) က ယခုလုိဆက္ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ဘက္က အရင္တရားစြဲတယ္။ အဲေနာက္မွာေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွုာ နွစ္ဖက္လံုး အျပန္အလွန္တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိးတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဘက္က ေဖာက္ဖ်က္ျပီး က်ေနာ္တုိ႔ိကို တရားစြဲလာတဲ့တြက္ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ျပန္ဆြဲရတာျဖစ္တယ္။“ ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရိီလမွစကာ မုတ္က်ိတ္ေက်းရြာသု္ိ႔ ငွက္ေပ်ာစိုက္ရန္ တရုတ္ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ၾကယ္ပြင့္ ကုမၸဏီက ဝင္လာျခင္းျဖစ္ျပီး အသင္းေတာ္ပိုင္ေျမေနရာမ်ားကိုပါ က်ဴးေက်ာ္ျပီး ျပဳလုပ္လာသည့္အတြက္ အသင္းေတာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ မျပဳလုပ္ရန္သြားေရာက္ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ိဳး ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ သြားေရာက္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ တရုတ္ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ားသည္ ဆက္လုပ္လာျခင္း မရိွေတာ့ဘဲ မိ်ဳးဆက္ၾကယ္ပြင့္ ကုမၸဏိီတစ္ခုသာ ဆက္လုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရိွတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္ကုမၸဏီမွလည္း တရားလုိျပဳလုပ္ကာ မုတ္က်ိတ္နွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားအား တရားစြဲဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈကိုေတာ့ ပုဒ္မ ၅ ခုျဖင့္ စြဲဆုိထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ျမိဳ႔နယ္တရားရံုးတြင္ရံုးတြင္ ရက္ခ်ိန္းယူေနျပီး ျပည္နယ္တရားရံုးသို႔ တင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest