ကခ်င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပထမဆုံး ဂ်ပန္ အကူညီ လက္ခံရရိွ

The Nippon Foundation

ပထမဆုံး ဂ်ပန္အစိုးရ လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးအကူညီေပးအဖြဲ႕ The Nippon Foundation ၏ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ေပးေသာ အကူညီ ေဒၚလာ ၃သိန္းကို ယမန္ေန႔ ဧျပီလ ၄ရက္မွာ လက္ခံရရိွေၾကာင္း ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ကူညီေရးေကာ္မတီ (KHCC) က ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္အကူညီေငြကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC ႐ုံးသို႔ The Nippon Foundation ၀န္ထမ္းမ်ား လာေရာက္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီရရွိတဲ႔အလွဴေငြေတြကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမက စစ္ေရွာင္ေတြနဲ႔အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပက စစ္ေရွာင္ေတြ ေနာက္ျပီးေနရပ္ျပန္စစ္ေရွာင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ မျပန္ေသးတဲ့စစ္ေရွာင္မ်ားျဖစ္ေစ တကယ္လိုအပ္တဲ႔ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳသြားမွာပါ” ဟု KHCC ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ KBC ဥကၠဌ Rev. Dr. Hkalam Samson မွ ကခ်င္သတင္းဌာန KNG ကို အတည္ျပဳေျပာပါသည္။

Nippon Foundation က ကခ်င္စစ္ေရွာင္မ်ားေနရပ္ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ အကူညီမ်ား ဆက္လက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Kachin Humanitarian Concern Committee က ဆိုသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO တို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေသာေနရာတြင္ စစ္ေရွာင္မ်ား တရား၀င္ ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရႏွင့္ အကူညီေပးအဖြဲ႕စည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား KHCC ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု Rev. Dr. Samson က ဆိုသည္။

ယခင္ Nippon က အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရိွေသာစစ္ေရွာင္မ်ားကိုကူညီရန္ခက္ခဲမႈရွိျပီး KIO က တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမွသာ ကူညီေပးနိုင္မည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း
စစ္ေရွာင္မ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမထက္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ ပိုမ်ားကာ အကူအညီမ်ား အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေၾကာင္းရွင္းျပမႈေပၚလက္ခံလာေသာေၾကာင့္ ယခုလို အကူညီေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Rev. Dr. Samson က ဆိုသည္။

KHCC စာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ ဦးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာမ်ားတြင္ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest