ကခ်င္လူငယ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲ စိတ္၀င္စားလာေစရန္ သင္တန္းေပး

လူငယ္စင္တာ၊ ျမစ္ၾကီးနား

လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္လူငယ္မ်ား၏ စိတ္၀င္စား ပါဝင္မႈ ပုိမိုအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး သင္တန္းတစ္ခုကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ယေန႔စတင္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

သင္တန္းကို ကခ်င္တစ္မိ်ဳးသားလုံးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားသမဂၢ (All Kachin Youth Union) မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ဧၿပီလ ၈ရက္မွ ၉ရက္ထိ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း သိကၽြမ္းနားလည္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး မန္ခရိန္ရပ္ကြက္ Kachin Youth Center တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူငယ္မ်ား ၅သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ကခ်င္လူငယ္မ်ားသည္ ျပဳလုပ္ၿပီးခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်လူင္ငယ္မ်ား၏ပါဝင္မႈ ျပန္လည္အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုသင္တန္း ေပးရသည္ဟု သင္တန္းတာ၀န္ခံ Slg. La Ja က KNG ကခ်င္သတင္းဌာန ကုိ ယခုလိုေျပာသည္။

“ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ လူငယ္ေတြက ၅သန္းေလာက္ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာမွ ကခ်င္လူငယ္ေတြက လြတ္ေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူငယ္ေတြက အရမ္းအားနည္းတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က လြတ္ေတာ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္။ ဒါမွလည္း သူတို႔က အစုိးရပုိင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ နားလည္လာမယ္။ ပုိၿပီးစိတ္ဝင္စားမႈရွိလာမယ္။ အဓိကေတာ့ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပါပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။

လူငယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ားကုိ သိရိွရန္အလြန္အထူးလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပဌာန္ထားသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံံဥပေဒမွ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၃ခ်က္ကုိေလ့လာဖတ္ရႈ႕မွသာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သိရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသူ ေရွ႕ေန ေဒၚဒြဲဘူ က ဆိုပါသည္။

“လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိကုိ သိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္တယ္။ ကုိယ္တုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲဘယ္လို ထည့္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းေတြလည္း နားလည္လာမယ္။ ၿပီးရင္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘာလုပ္တယ္။ ဘယ္အလုပ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကုိ သိကုိထားရမယ္ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကုိယ္တိုင္မသိရင္ ကုိယ့္ရဲ႕ အက်ဳိးေတြလဲ ဆုံးရႈံးသလိုျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကုိယ္စားလွယ္ေတြအလုပ္ လုပ္တယ္ မလုပ္ဘူး ဆိုတာလဲမသိရဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ယခုသင္တန္းတြင္ လူငယ္ ၂၀ခန္႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ၿပီး ဧၿပီလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ လက္ေတြ႕ သြားေရာက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  • Popular

  • Latest